Aleksander Michał Lubomirski

Ten artykuł dotyczy polskiego księcia. Zobacz też: Aleksandra Michała Lubomirskiego – starostę perejesławskiego.

Aleksander Michał Lubomirski książę herbu Szreniawa bez Krzyża (ur. w 1614, zm. 8 grudnia 1677 roku[1]) – wojewoda krakowski w latach 1668–1677, koniuszy koronny w 1645 roku, podczaszy królowej w 1641 roku, starosta niepołomicki, rycki, lubaczowski, sandomierski w 1636 roku, zatorski w 1639 roku, płoskirowski w 1646 roku[2], starosta perejasławski od 1668 roku[1], starosta lipnicki w 1664 roku[3], dworzanin królewski w 1635 roku.

Aleksander Michał Lubomirski
Ilustracja
Herb
Szreniawa bez Krzyża
Rodzina Lubomirscy herbu Szreniawa bez Krzyża
Data urodzenia 1614
Data śmierci 8 grudnia 1677
Ojciec Stanisław Lubomirski
Matka Zofia Ostrogska
Żona

Helena Tekla Ossolińska

Dzieci

Józef Karol Lubomirski

Był podczaszym królowej od 1643 roku, koniuszym wielkim koronnym od 1645 roku, wojewodą krakowskim od 1668 i starostą sandomierskim i bydgoskim.[potrzebny przypis] Poseł na sejm 1649/1650 roku z sejmiku opatowskiego województwa sandomierskiego[4].

Poseł sejmiku proszowickiego na sejm ekstraordynaryjny 1635 roku, poseł sejmiku opatowskiego na sejm ekstraordynaryjny 1642 roku[5]. Podpisał pacta conventa Jana II Kazimierza Wazy w 1648 roku[6]. Na sejmie abdykacyjnym 16 września 1668 roku podpisał akt potwierdzający abdykację Jana II Kazimierza Wazy[7]. Po abdykacji Jana II Kazimierza (1668) popierał jako kandydata do polskiej korony palatyna reńskiego Filipa Wilhelma[8]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego w 1669 z województwa krakowskiego[9]. Był członkiem konfederacji malkontentów w 1672 roku[10]. Był deputatem z Senatu do Rady Wojennej przy królu w 1673 roku[11]. Elektor Jana III Sobieskiego z województwa krakowskiego w 1674 roku[12], podpisał jego pacta conventa[13].

Był właścicielem dwóch zamków, w Wiśniczu i Rzemieniu, 3 miast, 120 wiosek, 57 folwarków i 7 starostw.

Wywód przodkówEdytuj

4. Sebastian Lubomirski      
    2. Stanisław Lubomirski
5. Anna Branicka        
      1. Aleksander Michał Lubomirski
6. Aleksander Ostrogski    
    3. Zofia Ostrogska    
7. Anna Kostka      
 

PrzypisyEdytuj

 1. a b Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 78.
 2. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik, 1990, s. 237.
 3. w tym roku uzyskał dożywocie na starostwo lipnickie, Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 368.
 4. Łucja Częścik, Sejm warszawski w 1649/50 roku, 1978, s. 148.
 5. Przemysław Paradowski, W obliczu „nagłych potrzeb Rzeczypospolitej”. Sejmy ekstraordynaryjne za panowania Władysława IV Wazy, Toruń 2005, s. 250.
 6. Porządek na seymie walnym elekcyey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego aktu elekcyey należące, vchwalony y postanowiony roku Pańskiego M.DC.XLVIII, dnia VI października, s. 21.
 7. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, 481.
 8. Wacław Uruszczak: Fakcje senatorskie w sierpniu 1668 roku. [W:] Parlament, prawo, ludzie, studia ofiarowane profesorowi Juliuszowi Bardachowi w sześćiesięciolecie pracy twórczej. Warszawa, 1996, s. 317.
 9. Porządek na seymie Walnym Electiey. Między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu Elekcyey należące uchwalony y postanowiony, roku [...] 1669 [słow.] dnia wtorego [...] maia, s. A3.
 10. Pisma do wieku i spraw Jana Sobieskiego. T. 1, cz. 2, Kraków 1881, s. 1003.
 11. Volumina Legum. T. V. Petersburg, 1860, s. 64.
 12. Volumina Legum. T. V. Petersburg, 1860, s. 148.
 13. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey Między Warszawą a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego Tysiąc Szesc Set Siedmdziesiat Czwartego, dnia Dwudziestego Miesiaca Kwietnia., s. 28.

BibliografiaEdytuj

 • A. Przyboś: Lubomirski Aleksander Michał herbu Szreniawa (ur. ok. 1614–1677). [W:] Polski Słownik Biograficzny. T. ХVII/4, zeszyt 75. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1972, s. 638–640.