Aleksander Michał Woyna Jasieniecki

Aleksander Michał Woyna Jasieniecki herbu Haki (zm. w 1698 roku) – kasztelan nowogródzki w 1684 roku, podwojewodzi wileński w latach 1666-1668, starosta brasławski do 1684 roku, ciwun tendziagolski już w 1669 roku, wojski witebski już w 1659 roku, sędzia grodzki witebski w 1655 roku.

Poseł sejmiku rosieńskiego na sejm 1649/1650 roku, poseł sejmiku witebskiego na sejm zwyczajny 1654 roku, sejm 1655, 1658, 1659, 1661, 1662, 1664/1665, poseł sejmiku wileńskiego na sejm 1666 (II), 1667 roku. Poseł sejmiku brasławskiego na sejm koronacyjny 1676 roku, sejm 1681 roku[1].

Na sejmie 1662 roku wyznaczony z Koła Poselskiego komisarzem do zapłaty wojsku Wielkiego Księstwa Litewskiego[2].

W 1674 roku był elektorem Jana III Sobieskiego z województwa mińskiego[3].

BibliografiaEdytuj

  • Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo - doktryna - praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 398.
  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, spisy, t. I: Województwo wileńskie XIV-XVIII wiek, opr. H. Lulewicz, A. Rachuba, P. P. Romaniuk, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 752.

PrzypisyEdytuj

  1. Robert Kołodziej, Ostatni wolności naszej klejnot. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego, Poznań 2014, s. 648.
  2. Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 416.
  3. Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie na Naiaśnieyszego Jana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego, Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego Dáne między Wárszawą á Wolą / Dnia Dwudziestego pierwszego Máiá / Roku 1674, [b.n.s.]