Aleksander Zygmunt Myszkowski

Oficer dyplomowany Wojska Polskiego
Ten artykuł dotyczy pułkownika Wojska Polskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Aleksander Zygmunt Myszkowski (ur. 28 lutego 1892, zm. 1956) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego.

Aleksander Zygmunt Myszkowski
pułkownik dyplomowany piechoty pułkownik dyplomowany piechoty
Data urodzenia 28 lutego 1892
Data śmierci 1956
Przebieg służby
Siły zbrojne Orzełek legionowy.svg Legiony Polskie
Polska Siła Zbrojna
Orzełek II RP.svg Wojsko Polskie
Jednostki 7 Dywizja Piechoty
13 Dywizja Piechoty
Armia „Pomorze”
Stanowiska dowódca piechoty dywizyjnej
dowódca dywizji piechoty
zastępca dowódcy etapów armii
Główne wojny i bitwy I wojna światowa
II wojna światowa
Odznaczenia
Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari Krzyż Niepodległości Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Krzyż Walecznych (1920-1941, czterokrotnie) Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921 Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości Order Wojenny Pogromcy Niedźwiedzia (Łotwa) Medal Pamiątkowy Jubileuszowy 10 Rocznicy Wojny Niepodległościowej Order Krzyża Wolności za służbę wojskową (Estonia)
Odznaka Pamiątkowa Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych

ŻyciorysEdytuj

Aleksander Zygmunt Myszkowski urodził się 28 lutego 1892 roku. „Pochodził ze zubożałej linii magnackiego rodu GonzagówMyszkowskich, posiadał resztówkę – kilkudziesięciohektarowy folwark Myszkowice, leżący na skraju Zagłębia Dąbrowskiego. Był wysoce ambitny i zdumiewał kolegów brawurowymi wyczynami”[1].

W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich. Był oficerem 5 pułku piechoty Legionów. W lipcu 1916 roku, w czasie bitwy pod Kostiuchnówką, przejął dowództwo 8 kompanii po rannym por. Rapidzie. Kompanię tworzyli górale żywieccy, ochotnicy ze wsi Czaniec, nazywający siebie „Cańcokami”. 6 lipca prowadząc atak na bagnety został ranny w kolano[2]. Po kryzysie przysięgowym wstąpił do Polskiej Siły Zbrojnej. W okresie od 1 października 1917 roku do 18 sierpnia 1918 roku był dowódcą Klasy „C” w Szkole Podchorążych w Ostrowi Mazowieckiej[3].

W 1920 roku był attaché wojskowym przy Poselstwie Polskim w Rydze. W latach 1921-1922 był słuchaczem I Kursu Doszkolenia Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. Po ukończeniu kursu i uzyskaniu „pełnych kwalifikacji do pełnienia służby na stanowiskach Sztabu Generalnego” został przydzielony na stanowisko szefa sztabu 19 Dywizji Piechoty w Wilnie[4]. W następnym roku był wykładowcą w Wyższej Szkole Wojennej w Warszawie. W październiku 1924 roku został przeniesiony do 32 pułku piechoty w Modlinie na stanowisko zastępcy dowódcy pułku[5]. W 1928 roku był I oficerem sztabu Inspektoratu Armii w Wilnie. Stanowisko Inspektora Armii zajmował wówczas gen. dyw. Edward Śmigły-Rydz. W czasie służby w W.S.Woj. w Warszawie pozostawał oficerem nadetatowym 7 pułku piechoty Legionów, natomiast w czasie służby w Wilnie – oficerem nadetatowym 68 pułku piechoty. 1 stycznia 1929 roku Prezydent RP, Ignacy Mościcki nadał mu stopień pułkownika[6]. W styczniu 1930 roku objął dowództwo 16 pułku piechoty Ziemi Tarnowskiej w Tarnowie[7], a już 13 października 1931 roku zastąpił płk. dypl. Emila Krukowicz-Przedrzymirskiego na stanowisku dowódcy piechoty dywizyjnej 7 Dywizji Piechoty w Częstochowie[8]. 16 lutego 1935 roku został mianowany dowódcą 13 Kresowej Dywizji Piechoty w Równem[9]. W styczniu 1938 roku został pomocnikiem dowódcy Okręgu Korpusu Nr VIII w Toruniu.

W czasie kampanii wrześniowej pełnił funkcję zastępcy dowódcy etapów Armii „Pomorze” oraz dowódcy Oddziału Wydzielonego „Toruń”. 11 września, po objęciu przez gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza dowództwa grupy operacyjnej, został dowódcą etapów Armii „Poznań” i „Pomorze”[10]. W czasie bitwy nad Bzurą dostał się do niemieckiej niewoli. W niewoli przebywał do wiosny 1945 roku między innymi w Oflagu VII A Murnau. Za ten okres służby generał Juliusz Rómmel wystawił mu negatywną opinię: „element szkodliwy w armii! Wykluczony przez tutejsze Oficerskie Sądy Honorowe”[11]. Po zakończeniu II wojny światowej przebywał na emigracji.

AwanseEdytuj

 • chorąży – 2 lipca 1915 roku
 • podporucznik – 28 kwietnia 1916 roku
 • porucznik – 1 listopada 1916 roku
 • kapitan
 • major – zweryfikowany 3 maja 1922 roku ze starszeństwem z dniem 1 czerwca 1919 roku i 159. lokatą w korpusie oficerów piechoty
 • podpułkownik – 31 marca 1924 roku ze starszeństwem z dniem 1 lipca 1923 roku i 70. lokatą w korpusie oficerów piechoty
 • pułkownik – 1 stycznia 1929 roku ze starszeństwem z dniem 1 stycznia 1929 roku i 12. lokatą w korpusie oficerów piechoty

Ordery i odznaczeniaEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Leon Berbecki, Pamiętniki ... s. 108.
 2. Leon Berbecki, Pamiętniki ... s. 109.
 3. Księga pamiątkowa 1830 – 29 XI 1930 ... s. 384.
 4. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 33 z 16.09.1922 r.
 5. Dz. Pers. MSWojsk. ↓, Nr 105 z 8 października 1924 roku, s. 580.
 6. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 1 z 04.01.1929 r.
 7. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 1 z 21.01.1930 r.
 8. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 7 z 23.10.1931 r.
 9. Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Mianowania na stanowiska. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Nr 5, s. 29, 21 marca 1935. 
 10. Konrad Ciechanowski, Armia "Pomorze" s. 52, 85, 302.
 11. Juliusz Rómmel, Generała Juliusza Rómmla opinie o wyższych oficerach WP s. 230.
 12. Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 2 z 06.01.1923 r.
 13. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 2142 z 1921 r. (Dziennik Personalny z 1922 r. Nr 1, s. 69)
 14. Rozkaz Ministra Spraw Wojskowych L. 1848 z 28 lipca 1921 r. (Dziennik Personalny z 1921 r. Nr 31, poz. 1297)
 15. Dziennik Personalny MSWojsk Nr 12/1929, s. 238
 16. Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów. Zezwolenie na przyjęcie i noszenie orderów. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Nr 13, s. 291, 11 listopada 1933. 

BibliografiaEdytuj

 • Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich w dniu oddania Legionów Polskich Wojsku Polskiemu (12 kwietnia 1917). Komenda Legionów Polskich, 1917.
 • Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych. [dostęp 2019-02-09].
 • Rocznik Oficerski 1923. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1923.
 • Rocznik Oficerski 1924. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1924.
 • Rocznik Oficerski 1928. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1928.
 • Rocznik Oficerski 1932. Warszawa: Ministerstwo Spraw Wojskowych, 1932.
 • Lista oficerów dyplomowanych (stan z dnia 15 kwietnia 1931 r.), Sztab Główny WP, Warszawa 1931
 • Księga pamiątkowa 1830 – 29 XI 1930. Szkice z dziejów szkół piechoty polskiej, Szkoła Podchorążych Piechoty, Ostrów-Komorowo 1930
 • Leon Berbecki, Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1959, wyd. I
 • Konrad Ciechanowski, Armia "Pomorze", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1983, wyd. I, ​ISBN 83-11-06793-7
 • Jerzy Kirchmayer, Pamiętniki, Książka i Wiedza, wyd. III, Warszawa 1975
 • Juliusz Rómmel, Generała Juliusza Rómmla opinie o wyższych oficerach WP, wstęp i oprac. Zbigniew Czerwiński, Wojskowy Przegląd Historyczny Nr 1 (143), Warszawa 1993