Aleksiej Adaszew

wódz moskiewski

Aleksiej Fiodorowicz Adaszew (? - 1560) – wódz moskiewski. W 1552 wziął udział w szturmie Kazania. W 1553 stanął na czele wyprawy przeciwko Tatarom nadwołżańskim. Dwukrotnie (1556-1558 i 1560) brał udział w wojnach inflanckich. Dowódca wyprawy na Krym i Morze Czarne w 1559. Z rozkazu cara Iwana Groźnego stracony.