Aleksy, imię świeckie Serhij Aleksandrowicz Hrocha (ur. 27 września 1972 w Dniepropetrowsku) – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Aleksy
Serhij Hrocha
Metropolita bałcki i ananjewski
Kraj działania

Ukraina

Data i miejsce urodzenia

27 września 1972
Dniepropetrowsk

Metropolita bałcki i ananjewski
Okres sprawowania

od 2018

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego

Inkardynacja

Eparchia bałcka

Śluby zakonne

20 grudnia 1992

Diakonat

3 stycznia 1993

Prezbiterat

7 stycznia 1993

Chirotonia biskupia

19 sierpnia 2006

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

19 sierpnia 2006

Miejscowość

Odessa

Miejsce

Sobór Zaśnięcia Matki Bożej

Konsekrator

Włodzimierz (Sabodan)

Współkonsekratorzy

Agatangel (Sawwin), Joannicjusz (Kobziew), Antoni (Moskalenko), Bartłomiej (Waszczuk), Antoni (Fiałko), Symeon (Szostacki), Efrem (Kycaj), Jan (Siopko), Paweł (Łebid), Innocenty (Szestopał), Ambroży (Polikopa), Piotr (Musteață)

Życiorys edytuj

Pochodzi z rodziny urzędniczej[1]. Po ukończeniu szkoły medycznej w Dniepropetrowsku uzyskał dyplom felczera. W 1997 ukończył ponadto studia ekonomiczne na Państwowym Uniwersytecie w Dniepropetrowsku. Równoległe uczył się w seminarium duchownym w Odessie, które ukończył w 1994. W 1999 uzyskał dyplom Moskiewskiej Akademii Duchownej. W 2005 ukończył Narodową Akademię Prawniczą w Odessie[2].

W 1992 wstąpił jako posłusznik do monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie. 20 grudnia tego samego roku złożył wieczyste śluby zakonne przed metropolitą odeskim i izmailskim Agatangelem, przyjmując imię zakonne Aleksy na cześć świętego metropolity kijowskiego i całej Rusi Aleksego. 3 stycznia 1993 został hierodiakonem, zaś 7 stycznia – hieromnichem, przyjmując każdorazowo święcenia z rąk metropolity Agatangela. W tym samym roku otrzymał godność igumena, zaś w 1995 został archimandrytą[2].

W 1994 został prorektorem seminarium duchownego w Odessie oraz został w nim zatrudniony jako wykładowca Starego i Nowego Testamentu. Od 1999 wykładał w nim również prawo kanoniczne. Od 1997 pełnił funkcję dziekana monasterów eparchii odeskiej[2]. Rok później powierzono mu obowiązki proboszcza parafii Świętych Adriana i Natalii w Odessie[1]. W 1999 został przełożonym monasteru Zaśnięcia Matki Bożej w Odessie[2].

19 sierpnia 2006 metropolita kijowski i całej Ukrainy Włodzimierz (Sabodan) udzielił mu chirotonii biskupiej, nadając tytuł biskupa białogrodzkiego, wikariusza eparchii odeskiej. W 2012 otrzymał godność arcybiskupa[3]. W tym samym roku został pierwszym ordynariuszem eparchii bałckiej[4]. 17 sierpnia 2018 r. otrzymał godność metropolity[5].

Przypisy edytuj