Alessandro Mattei (ur. 20 lutego 1744, zm. 20 kwietnia 1820 w Rzymie) – włoski duchowny. Arcybiskup Ferrary 17771807.

Alessandro Mattei
Kardynał biskup
Ilustracja
Kraj działania

Państwo Kościelne

Data urodzenia

20 lutego 1744

Data i miejsce śmierci

20 kwietnia 1820
Rzym

Arcybiskup metropolita Ferrary
Okres sprawowania

17 lutego 1777–2 kwietnia 1800

Dziekan Kolegium Kardynalskiego
Okres sprawowania

26 września 1814–20 kwietnia 1820

Wyznanie

katolicyzm

Sakra biskupia

23 lutego 1777

Kreacja kardynalska

1779 (in pectore)
1782 (ujawnienie)
Pius VI

Kościół tytularny

biskup Palestriny (1800–1809)
biskup Ostii

Odznaczenia
Krzyż Wielki Orderu Świętego Stefana
Sukcesja apostolska
Data konsekracji

23 lutego 1778

Konsekrator

Bernardino Giraud

Współkonsekratorzy

Marcantonio Conti
Giuseppe Maria Carafa

W 1779 mianowany kardynałem (początkowo in pectore, nominację Pius VI ujawnił dopiero 3 lata później). Po zajęciu Ferrary przez wojska napoleońskie w 1796 został aresztowany na kilka miesięcy. Po uwolnieniu negocjował i podpisał z ramienia papieża Traktet z Tolentino. Na Konklawe 1799–1800 był kandydatem frakcji proaustriackiej na papieża. Biskup Palestriny 18001809. Od 1805 był egzaminatorem kandydatów na biskupów z teologii. W 1807 został protektorem zakonu kapucynów, a rok później stanął na czele Datarii Apostolskiej. Subdziekan św. Kolegium i biskup Porto e Santa Rufina 18091814. Po zajęciu Rzymu przez Napoleona w 1809 wygnany z Rzymu do Paryża. Dziekan św. Kolegium Kardynałów od 1811. Napoleon Bonaparte zakazał mu noszenia oznak godności kardynalskiej za to, że podpisał bullę ekskomunikującą cesarza, a następnie odmówił udziału w jego ślubie. W 1813 na krótko został zwolniony po podpisaniu konkordatu z Fonainebleau, w styczniu 1814 aresztowano go ponownie i osadzono w Alais. W kwietniu 1814 ostatecznie uwolniony, powrócił do Rzymu. Pius VII zatwierdził go jako prodatariusza Stolicy Apostolskiej, a ponadto przeniósł do wakującej od 3 lat diecezji suburbikarnej Ostia e Velletri. W 1817 został archiprezbiterem bazyliki watykańskiej i prefektem Fabryki św. Piotra. W 1819 odznaczony austriackim orderem św. Stefana. Zmarł w Rzymie po kilkudniowej chorobie.

Jego bratem był Lorenzo Girolamo Mattei.

Bibliografia edytuj