Alfabet białoruski (arabski)

Arabski alfabet białoruski – alfabet wykształcony w XVI wieku na potrzeby białoruskich Tatarów, którzy przejęli język białoruski. Jako iż w alfabecie arabskim brakowało niektórych liter, wykorzystano litery perskie lub utworzono nowe.

Fragment kitabu z zaznaczonymi znakami specyficznymi dla białoruskiego wariantu alfabetu arabskiego

Np. dla głosek: ž, č i p (ж, ч i п) przyjęto znaki:

پ چ ژ

A dla głosek: dz i c (дз i ц) utworzono nowe znaki:

ࢯ ࢮ

Dwa ostatnie znaki w standardzie Unikodu mają zajmować kolejno miejsca: U+08AE oraz U+08AF[1][2].

Wszystkie znaki w różnych alfabetachEdytuj

 
Infografika wykazująca genezę alfabetu białoruskiego arabskiego
cyrylica łaciński arabski
Б, б B, b ب
Ц, ц C, c
Ч, ч Č, č چ
Х, х CH, ch ح
Д, д D, d د
ДЖ, дж DŽ, dž ج
ДЗ, дз DZ, dz
Ф, ф F, f ف
Ґ, ґ G, g غ
Г, г H, h ه
Й, й J, j ى
К, к K, k ق
Л, л Ł, ł ل
М, м M, m م
Н, н N, n ن
П, п P, p پ
Р, р R, r ر
С, с S, s ص
Ш, ш Š, š ش
Т, т T, t ط
Ў, ў Ŭŭ و
В, в Vv و
З, з Zz ض
Ж, ж Žž ژ
ЦЬ, ць Ćć س
ДЗЬ, дзь DŹ, dź
ЛЬ, ль L, l ل
НЬ, нь Ń, ń ن
СЬ, сь Ś, ś ث
ЗЬ, зь Ź, ź ز
ТЬ, ть TJ, tj ت
КЬ, кь KJ, kj ك
' ع
Ь, ь ’’[a]

UwagiEdytuj

  1. 2 znaki’

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Д-р Я. Станкевіч. Беларускія мусульмане і беларуская літаратура арабскім пісьмом. [Адбітка з гадавіка Беларускага Навуковага Таварыства, кн. I.] – Вільня: Друкарня Я. Левіна, 1933 ; Менск: Беларускае коопэрацыйна-выдавецкае таварыства „Адраджэньне”, 1991 [факсімільн.]. – 3-е выд.