Alfred Neumann

pisarz niemiecki

Alfred Neumann (ur. 15 października 1895 w Lidzbarku, zm. 3 października 1952 w Lugano) – niemiecki pisarz, autor powieści z czasów Ludwika XII. „Der Teufel” (1926, przekład polski 1929), dramatu „Der Patriot” (1926), poezji („Die Lieder vom L/cheln und der Not” 1917), opowiadania „Lehrer Taussig” (1923), powieści: „Die BrŰder” (1924), „Rebellen” (1927) i i. Wydał nadto powieści: „Guerra” (1929), „Der Held” (1930, pod wpływem zabójstwa W. Rathenau), „Narrenspiegel” (1932, historia księcia Henryka Lignickiego), dramaty: „KŻnigsmaske” (1928), „Frauenschuh” (1929), „Haus Danieli” (1931) i in.