Algebra uniwersalna

Algebra uniwersalna[1] – dział matematyki zajmujący się badaniem ogólnych struktur algebraicznych, nazywany również w niektórych publikacjach algebrą ogólną[2]. Algebra uniwersalna wraz z teorią kategorii stanowią matematyczne podstawy teorii specyfikacji algebraicznych. Podstawowym pojęciem algebry uniwersalnej jest pojęcie algebry (nazywanej często algebrą uniwersalną; wtedy cały dział nazywa się algebrą ogólną[3]), zbioru A wyposażonego w pewien zbiór operacji n-arnych nazywany sygnaturą. Każda struktura algebraiczna (grupoid, półgrupa, grupa, pierścień, ciało itd.) jest pewną algebrą.

Algebra Edytuj

Zobacz też: Algebra ogólna.

Niech   będzie rozłączną sumą zbiorów. Elementy zbioru   nazywamy symbolami i interpretujemy jako symbole działań, przy czym   są symbolami działań  -argumentowych. Algebrą nazwiemy zbiór   wraz z przyporządkowaniem każdemu symbolowi    -argumentowego działania   Bardzo często wygodnie jest utożsamiać symbole   z działaniami  

Algebrę można zdefiniować także w następujący sposób. Parę   gdzie   jest zbiorem, a   nazywa się typem algebry. Parę   nazywa się algebrą typu   jeśli zbiory   i   są równoliczne i każdemu   odpowiada   taki, że   Element   nazywa się działaniem lub operacją  -argumentową.

Przykłady algebr Edytuj

Półgrupa Edytuj

Algebrę   w której   a ponadto działanie   jest łączne, tzn. dla każdych   zachodzi

 

nazywa się półgrupą.

Grupa Edytuj

Algebrę   w której   działanie   jest łączne, a ponadto dla każdego  

 
 

nazywa się grupą.

Krata Edytuj

Krata to algebra   w której   a ponadto dla każdych  

1.    
2.    
3.    
4.    

Podalgebra Edytuj

Podalgebrą algebry   z działaniami   nazywa się niepusty zbiór   taki, że dla każdego działania   obcięcie   jest działaniem w  

Kongruencje Edytuj

Relację równoważności   w algebrze   nazywa się kongruencją jeśli dla każdego   i dla każdych  

 

Algebra ilorazowa Edytuj

Zobacz też: Zbiór ilorazowy.

Mając kongruencję   w algebrze   można skonstruować algebrę tego samego typu co   Niech   będzie zbiorem ilorazowym. Definiujemy   oraz   wzorem

 

dla  -argumentowego działania     z tak zdefiniowanymi działaniami zazywamy algebrą ilorazową. Działania   są dobrze określone, tzn. nie zależą od wyboru reprezentantów  

Homomorfizm algebr Edytuj

Homomorfizmem algebr   i   ze zbiorem symboli   nazywa się funkcję   taką, że dla każdego   i dla każdych  

 

Zobacz też Edytuj

Przypisy Edytuj

  1. Stanley N. Burris, H.P. Sankappanavar: A Course in Universal Algebra. Springer-Verlag, 1981. ISBN 3-540-90578-2.
  2. А. Г. Курош: Общая алгебра. Лекции 1969-1970 учебного года. Wyd. 1. Наука, 1974, s. 5–10.
  3. Л. А. Скорняков: Элементы общей алгебры. Wyd. 1. Наука, 1983, s. 31–32.

Bibliografia Edytuj

  • Burris, Stanley N., and H.P. Sankappanavar, H.P., 1981. A Course in Universal Algebra. Springer-Verlag. ISBN 3-540-90578-2. (monografia dostępna w sieci)
  • А.Г. Курош: Общая алгебра. Лекции 1969-1970 учебного года. Wyd. 1. Наука, 1974.
  • Л. А. Скорняков: Элементы общей алгебры. Wyd. 1. Наука, 1983.

Linki zewnętrzne Edytuj