Algebraiczna teoria liczb

Algebraiczna teoria liczb – gałąź matematyki zajmująca się badaniem uogólnień pojęcia liczb wymiernychliczbami algebraicznymi i ciałami liczbowymi.