Algek

język programowania

Algekjęzyk programowania opracowany w ZSRR w oparciu o język ALGOL 60 i dodatkowe struktury danych[1][2] oraz dane tekstowe[3]. Powstał w wyniku prac prowadzonych w celu opracowania języka programowania wspólnego dla rozwiązywania zagadnień ekonomicznych[1][2][4] i numerycznych[1], w tym przetwarzania danych masowych i tekstowych[3]. Powstał w przybliżeniu w tym samym czasie co język PL/1 w USA[1], tj. opracowany został w 1964 r., a stosowany na komputerze Mińsk 22[4].

Jak wyżej wspomniano opracowany język programowania opierał się na języku ALGOL 60. W nowym języku dodano struktury danych przy czym wzorowano się przy ich opracowaniu na języku COBOL[3][4]. Ponadto uwzględniono także możliwość deklarowania i manipulowania wielkościami tekstowymi. Podobnie jak w pierwowzorze nie zdefiniowano natomiast procedur wejścia-wyjścia[3]. Podobnym językiem był również opracowany w ZSRR język Algem[2][3].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  1. Bernard Buśko, Janusz Śliwieński: 1000 słów o komputerach i informatyce. Wyd. III poprawione. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982. ISBN 83-11-06817-8. (pol.)
  2. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety Niedzielskiej: Informatyka. Poradnik dla ekonomistów. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982, s. 425. ISBN 83-208-0065-X. (pol.)
  3. Andriej Jerszow. Rozwój komputeryzacji w ZSRR. „Informatyka”. 681.3(43). 3, s. 1-9, marzec 1975. Warszawa: Wydawnictwa Czasopism Technicznych NOT. INDEX 36707.