Algorytm Cooleya-Tukeya

Algorytm Cooleya-Tukeya – algorytm szybkiej transformacji Fouriera (FFT). Wyraża dyskretną transformację Fouriera (DFT) o dowolnej złożonej wielkości w członach mniejszych DFT wielkości i rekurencyjnie, w celu ograniczenia czasu obliczeń do szczególnie w przypadku będącego liczbą wysoce złożoną (liczbą gładką). Ze względu na znaczenie algorytmu, poszczególne warianty i style implementacji są znane pod własnymi nazwami, jak opisano poniżej. Algorytm został nazwany imieniem J.W. Cooleya i Johna Tukeya.

Algorytm Cooleya-Tukeya
Złożoność
Czasowa О(n log2(n))

Ponieważ algorytm Cooleya-Tukeya rozbija DFT na mniejsze DFT, może być połączony arbitralnie z dowolnym innym algorytmem DFT. Na przykład algorytm Rädera lub Bluesteina może obsługiwać duże czynniki pierwsze, które nie mogą być rozkładane przez algorytm Cooley-Tukeya lub można wykorzystać algorytm czynników pierwszych dla większej wydajności wydzielania względnie pierwszych czynników.

HistoriaEdytuj

Algorytm ten, włączając jego rekurencyjne działanie, został wynaleziony około roku 1805 przez Carla Friedricha Gaussa, który używał go do interpolacji trajektorii planetoid Pallas i Juno, ale jego praca nie była powszechnie uznawana (opublikowana dopiero pośmiertnie w neo-łacinie)[1][2]. Jednak Gauss nie zajmował się analizą asymptotycznego czasu obliczeń. Różne ograniczone formy zostały ponownie odkryte kilka razy, zarówno w XIX w., jak i na początku XX wieku[2]. Transformacje FFT stały się popularne po tym jak James Cooley (IBM) i John Tukey (Princeton) opublikowali w 1965 roku artykuł o ponownym wynalezieniu algorytmu i opisaniu metody na jego użycie na komputerze[3].

Potocznie uważa się, iż Tukey wpadł na ten pomysł podczas spotkania amerykańskiej prezydenckiej komisji doradczej, która obradowała nad sposobami wykrywania testów broni jądrowej w ZSRR[4][5]. Inny uczestnik na tym spotkaniu, Richard Garwin z IBM, dostrzegł potencjał metody i skontaktował Tukeya z Cooleyem, jednocześnie mówiąc mu, iż ta metoda będzie mu potrzebna do analizy danych krystalograficznych 3D (patrz również: wielowymiarowe FFT). Następnie Cooley i Tukey opublikowali swój wspólny artykuł, który został szeroko przyjęty.

Mimo że Gauss opisał ten sam algorytm (chociaż nie analizując jego asymptotycznych kosztów), został on zrealizowany dopiero kilka lat po artykule Cooleya i Tukeya z 1965 roku[2]. Ich artykuł cytuje jako inspirację jedynie pracę I.J. Good tym, obecnie nazywaną „algorytmem FFT czynników pierwszych” (PFA)[3]; chociaż początkowo błędnie sądzono że algorytm Gooda jest odpowiednikiem algorytmu Cooleya-Tukeya, szybko zdano sobie sprawę, że PFA jest zupełnie innym algorytmem (działa jedynie dla rozmiarów które mają względnie pierwsze czynniki i opiera się na chińskim twierdzeniu o resztach, w przeciwieństwie do wspierania jakichkolwiek złożonych rozmiarów przez algorytm Cooleya-Tukeya)[6].

Przypadek Radix-2 DITEdytuj

Radix-2 decymacja w dziedzinie czasu (decimation-in-time) (DIT) FFT jest najprostszą i najbardziej powszechną formą algorytmu Cooleya-Tukeya, choć wysoce zoptymalizowane implementacje Cooleya-Tukeya zazwyczaj korzystają z innych form algorytmu jak opisano poniżej. Radix-2 DIT dzieli DFT o rozmiarze   na dwie przeplatane DFT (stąd nazwa „radix-2”), o rozmiarze   w każdym etapie rekurencyjnym.

Dyskretna transformacja Fouriera (DFT) jest określona wzorem:

 

gdzie   jest liczbą całkowitą z zakresu od   do  

Radix-2 DIT najpierw oblicza DFT dane wejściowe o indeksach parzystych   i indeksach nieparzystych   a następnie łączy te dwa rezultaty do wytworzenia DFT całej sekwencji. Pomysł ten może następnie być przeprowadzony rekurencyjnie do redukcji ogólnego czasu do   Ta uproszczona postać zakłada że   jest potęgą dwójki; skoro liczba punktów próbki   może być zwykle wybrana przez aplikację, to jest często nieważne ograniczenie.

Algorytm Radix-2 DIT przestawia DFT funkcji   na dwie części: sumę dla indeksów parzystych   i sumę dla indeksów nieparzystych  

 

Można uwzględniać wspólny mnożnik   z drugiej sumy, jak przedstawiono w równaniu poniżej. Jest wtedy jasne że dwie sumy są DFT części o parzystych indeksach   i DFT części o nieparzystych indeksach   funkcji   Oznaczmy DFT danych wejściowych o parzystych indeksach   przez   a DFT danych o nieparzystych indeksach   przez   i otrzymujemy:

 

Jednak te mniejsze DFT mają długość   tak więc potrzebujemy obliczyć jedynie   danych wyjściowych: dzięki własności okresowości DFT, dane wyjściowe dla   z DFT długości   są identyczne jak dane wyjściowe dla   To znaczy że   i   Czynnik fazowy   jest posłuszny relacji:   przerzucania znaku   członu. Tak więc, całą DFT można obliczyć w następujący sposób:

 

Ten wynik, wyrażając DFT o długości   rekurencyjnie w członach dwóch DFT wielkości   jest rdzeniem szybkiej transformacji Fouriera radix-2 DIT. Algorytm zyskuje prędkość przez ponowne wykorzystanie wyników obliczeń pośrednich do obliczenia wielu danych wyjściowych DFT. Zauważmy że ostateczne dane wyjściowe są otrzymane przez +/− kombinację   i   która jest po prostu rozmiarem-2 DFT (czasami zwana obliczeniami motylkowymi w tym kontekście); kiedy ona jest uogólniana do większych podstaw niż 2, poniżej, size-2 DFT jest zastąpione większym DFT (które samo może być obliczone przez FFT).

 
Diagram przepływu danych dla N = 8: decymacja w dziedzinie czasu radix-2 FFT rozdziela DFT długości N na dwie DFT długości   następnie przez fazę łączącą składającej się z wielu DFT rozmiaru 2 zwanych operacjami „motylkowymi” (tzw. powodu kształtu diagramów przepływu danych).

Ten proces jest przykładem ogólnej techniki algorytmu dziel i zwyciężaj, w wielu tradycyjnych realizacjach jednak jawna rekurencja jest unikana i zamiast niej przechodzi się obliczeniowe drzewo wszerz.

Powyższe wyrażenie DFT rozmiaru   jako dwie DFT rozmiaru   jest czasami zwane lematem Danielsona-Lanczosa ponieważ ta tożsamość była zauważona przez tych dwóch autorów w 1942 roku[7] (na co wpływ miała praca C. Runge’a z 1903 roku[2]). Zastosowali oni swój lemat we „wsteczny” rekurencyjny sposób, wielokrotnie „podwajając” rozmiar DFT aż spektrum transformaty skupiło się w jednym punkcie (choć najwyraźniej nie zdawali sobie sprawy z liniowo-logarytmicznej asymptotycznej złożoności którą osiągnęli). Praca Danielsona-Lanczosa wyprzedziła szeroką dostępność komputerów i wymagała obliczeń ręcznych (być może z pomocą mechaniczną, taką jak sumatory); relacjonowali czas obliczeń 140 minut dla rozmiaru DFT 64, działając na rzeczywistym wejściu do 3–5 znaczących cyfr. W artykule z 1965 roku Cooley i Tukey odnotowali czas pracy 0,02 minuty dla rozmiaru 2048 złożonej DFT na IBM 7094 (prawdopodobnie z 36-bitową pojedynczą precyzją, ~8 cyfr)[3]. Przeskalowując czas przez liczbę operacji, to odpowiada w przybliżeniu przyśpieszeniu o współczynnik około 800'000. (Aby umieścić w czasie obliczenia ręczne w perspektywie 140 minut dla rozmiaru 64 odpowiada to średnio co najwyżej 16 sekundom na każdą operację zmiennoprzecinkową, z których około 20% jest operacjami mnożenia).

PseudokodEdytuj

W pseudokodzie powyższy proces można zapisać[8]:

X0,...,N −1ditfft2 (x, N, s):           DFT of (x0, xs, x2s, ..., x(N -1)s):
  if N = 1 then
    X0x0                   przypadek bazowy trywialnego rozmiaru DFT = 1
  else
    X0,...,N/2−1ditfft2 (x, N/2, 2s)       DFT (x0, x2s, x4s, ...)
    XN/2,...,N −1ditfft2 (x +s, N/2, 2s)      DFT (xs, xs +2s, xs +4s, ...)
    for k = 0 to N/2−1              łączenie DFT dwóch połówek do pełnego DFT:
      t ← Xk
      Xk ← t + exp(−2πi k/N) Xk + N/2
      Xk +N/2 ← t − exp(−2π i k/N) Xk +N/2
    endfor
  endif

W przedstawionym przykładzie, ditfft2 (x, N, 1), oblicza X =DFT(x) przez radix-2 DIT FFT (nie jest to algorytm typu in situ, gdzie   jest całkowitą potęgą dwójki 2, a   jest rozstawem danych wejściowej tablicy   Oznaczenie   oznacza tablicę zaczynająca się od  

(Wyniki są w poprawnej kolejności w   a dalsza permutacja odwracająca bit nie jest wymagana; często wspominana konieczność oddzielnej fazy odwracania bitów powstaje jedynie dla pewnych algorytmów działających in situ jak opisane poniżej.)

Wysokowydajne implementacje FFT dokonują wielu zmian w realizacji takiego algorytmu w porównaniu z przedstawionym pseudokodem. Na przykład można użyć większego przypadku bazowego niż   do amortyzowania narzutu rekursji, czynniki fazowe   można obliczyć wcześniej, a większe podstawy są często stosowane ze względu na pamięć cache; te i inne optymalizacje stosowane razem mogą poprawić wydajność o rząd wielkości lub więcej[8]. W wielu implementacjach podręcznikowych rekurencja depth-first jest całkowicie wyeliminowana na rzecz nierekurencyjnego podejścia wszerz, choć rekursja depth-first argumentuje za lepszą alokacją pamięci[8][9]. Poniżej opisano szczegółowo kilka z wymienionych koncepcji.

Ogólne faktoryzacjeEdytuj

 
Podstawowy krok FFT Cooleya-Tukeya dla ogólnych faktoryzacji może być przedstawiony jako reinterpretacja jednowymiarowego DFT jako coś w rodzaju dwuwymiarowego DFT. Jednowymiarowa tablica wejściowa długości N = N1N2 jest reinterpretowana jako dwuwymiarowa macierz N1×N2 trzymana w pamięci w układzie kolumnowym. Wykonuje się mniejsze jednowymiarowe DFT wzdłuż kierunku N2 (nieprzylegająca kolejność), następnie mnoży przez czynniki fazowe, i na koniec wykonuje jednowymiarową DFT wzdłuż kierunku N1. Krok transpozycji może być wykonany w środku jak pokazano tutaj, lub na początku albo na końcu. To jest wykonywane rekurencyjnie dla mniejszych transformacji.

W ogólnym ujęciu, algorytmy Cooleya-Tukeya wyrażają w sposób rekurencyjny DFT złożonej wielkości   jako[10]:

 1. Wykonaj   DFT wielkości  
 2. Pomnóż przez zespolony pierwiastek z jedynki zwany czynnikami fazowymi.
 3. Wykonaj   DFT wielkości  

Zazwyczaj   lub   jest niewielkim czynnikiem (niekoniecznie pierwszym), zwanym podstawą (radix) (który może się różnić pomiędzy etapami rekursji). Jeśli podstawą będzie   wówczas mówimy o algorytmie decymacji w dziedzinie czasu (DIT). Gdy z kolei   jest podstawą, wówczas mówimy o algorytmie decymacji w dziedzinie częstotliwości (DIF, zwanym także algorytmem Sande-Tukeya). Wersja przedstawiona powyżej była algorytmem radix-2 DIT; w końcowym wyrażeniu, faza mnożenia nieparzystej transformacji jest czynnikiem fazowym, a kombinacja „+/−” (obliczenia motylkowe) transformat parzystych i nieparzystych jest DFT rozmiaru 2. Podstawa małych DFT jest czasami określana mianem motyla z powodu kształtu schematu przepływu danych dla przypadku podstawy 2.

Istnieje wiele innych odmian algorytmu Cooley-Tukeya. Implementacje mixed-radix obsługują złożone rozmiary z różnymi (zwykle małymi) czynnikami oprócz dwójki, zwykle (ale nie zawsze) stosujące algorytm złożoności   dla pierwszych przypadków bazowych rekurencji (można także zastosować algorytm o złożoności   dla przypadków bazowych będących liczbami pierwszymi, taki jak algorytmy Radera lub Bluesteina). Algorytm split-radix łączy podstawy 2 i 4, z tym, że pierwsza transformacja podstawy 2 nie wymaga czynnika fazowego w celu osiągnięcia najmniejszej znanej liczby operacji dla rozmiarów potęgi dwójki[10], chociaż ostatnie wariacje osiągnęły nawet niższą wartość[11][12]. Na komputerach współczesnych, wydajność jest określana przez większą ilość pamięci podręcznej i kwestie potokowości procesora niż ścisłe obliczanie liczby wykonanych operacji; dobrze zoptymalizowane implementacje FFT często używają większych podstaw i/lub zakodowanych na stałe transformat o znaczących wielkościach[13]). Inną cechą algorytmu Cooleya-Tukeya jest to, że wyraża rozmiar   jednowymiarowego DFT jako   przez   dwuwymiarową DFT (plus czynniki fazowe), gdzie macierz wyjściowa jest transponowana. Wynik tych wszystkich transpozycji, dla algorytmu radix-2, odpowiada odwróceniu bitowemu indeksów wejściowych (DIF) lub wyjściowych (DIT). Jeżeli zamiast małej podstawy używa się podstawy o wielkości rzędu   i jawnej transpozycji matrycy wejścia/wyjścia, mówimy o czteroetapowym algorytmie (lub sześciokrokowym, w zależności od liczby transpozycji). Taki algorytm wstępnie został zaproponowany w celu poprawy alokacji pamięci[14][15] (np. do optymalizacji pamięci podręcznej lub „operacji pozardzeniowych”, a w późniejszym czasie okazał się on algorytmem optymalnym, niezależnym od rozmiaru cache)[16].

Ogólna faktoryzacja Cooleya-Tukeya przepisuje indeksy   oraz   w postaci   i   gdzie indeksy   i   zaczynają się od   (dla   1 lub 2). Oznacza to, że reindeksuje ona wejście   i wyjście   jako   przez   dwuwymiarowe tablice odpowiednio w układzie kolumnowym i układzie rzędowym; różnica pomiędzy tym indeksowaniem jest transpozycją, wspomnianą powyżej. Kiedy to przeindeksowanie jest podstawione do równania DFT dla     krzyż członów zanika (jego wykładnikiem jest jedność), a pozostałe człony dają

 

gdzie każda wewnętrzna suma jest DFT rozmiaru   każda zewnętrzna suma jest DFT rozmiaru   a człony w nawiasie [...] są czynnikiem fazowym.

Arbitralna podstawa   (jak również mieszane podstawy) może być stosowana tak jak wykazali zarówno Cooley z Tukey’em[3], jak i Gauss (który przedstawił przykłady kroków radix-3 i radix-6)[2]. Cooley i Tukey pierwotnie przyjmowali że obliczenia motylkowe podstawy wymagają   pracy i stąd obliczyli, iż złożoność dla podstawy   wynosi   z liczenia wartości   dla całkowitych wartości   od 2 do 12 odkryto, że optymalna podstawa wynosi 3 (najbliższa liczba całkowita do e, która minimalizuje  )[3][17]. Ta analiza była błędna, chociaż podstawa obliczeń motylkowych jest również DFT i może być wykonana przez algorytm FFT w   operacjach, stąd podstawa   faktycznie anuluje złożoność   a optymalne   jest określone przez bardziej skomplikowane rozważania. W praktyce dość duże   (o wartości 32 lub 64) są potrzebne w celu skutecznego wykorzystania np. dużej liczby rejestrów procesora na nowoczesnych procesorach[13], a nawet nieograniczona podstawa   również osiąga złożoność   i wykazuje teoretyczne i praktyczne korzyści dla dużych   jak wspomniano powyżej[14][15][16].

Algorytmy zmiany kolejności danych, odwracania bitów i obliczeń w miejscuEdytuj

Choć powyższe streszczenie faktoryzacji DFT Cooley-Tukeya może być zastosowane w pewnej formie do wszystkich implementacji algorytmu, znacznie większa różnorodność istnieje w technikach porządkowania i dostępu do danych na każdym etapie FFT. Szczególnie interesujący jest problem opracowania algorytmu w miejscu, który nadpisuje dane wejściowe swoimi danymi wyjściowymi przy użyciu dodatkowej pamięci o wartości zaledwie O(1).

Najbardziej znana technika przeorganizowania obejmuje jawne odwrócenie bitu dla algorytmów radix-2 in situ. Odwrócenie bitów jest permutacją, gdzie dana o indeksie   zapisana binarnie cyframi           (tj. 5 cyfr dla   danych wejściowych), jest przeniesiona do indeksu o odwróconych cyfrach           Rozważmy ostatnią fazę algorytmu radix-2 DIT podobnego do tego prezentowanego powyżej, gdzie dane wyjściowe są nadpisane w miejscu na danych wejściowych: kiedy   i   są połączone z size-2 DFT, te dwie wartości są nadpisane przez dane wyjściowe. Jednak, dwie wartości wyjściowe powinny znaleźć się w pierwszej i drugiej połowie tablicy wyjściowej, co odpowiada najstarszemu bitowi   (dla  ), podczas gdy dwie dane wejściowe   i   są przeplatane parzystymi i nieparzystymi elementami, co odpowiada najmłodszemu bitowi   Tak więc, w celu uzyskania danych wyjściowych w odpowiednim miejscu, te dwa bity muszą być wymieniane. Jeśli na wszystkich rekurencyjnych fazach jest zawarty algorytm radix-2 DIT, wszystkie bity muszą być zamienione i w ten sposób trzeba przetwarzać wstępnie dane wejściowe („lub” przetwarzać na koniec dane wyjściowe) z odwróceniem bitu aby otrzymać dane wyjściowe w porządku wejściowym[18]. Analogicznie, jeżeli wszystkie czynności zostaną wykonane w odwrotnej kolejności, wynikiem będzie algorytm radix-2 DIF z bitowym odwróceniem w postprocessingu (lub odpowiednio w preprocessingu). Alternatywnie, niektóre zastosowania (takie jak splot) działają równie dobrze na danych z bitami odwróconymi, więc można wykonać transformacje w przód, przetwarzanie, a następnie odwrócić wszystkie transformaty bez odwracania bitów aby otrzymać końcowy wynik w naturalnym porządku.

Niemniej jednak wielu użytkowników FFT preferuje dane wyjściowe w naturalnym porządku, a oddzielna, jawna faza odwrócenia bitów może mieć istotny wpływ na czas obliczeń[13] (choć odwrócenie bitów można wykonać w czasie   co było przedmiotem wielu badań)[19][20][21]. Ponadto podczas gdy permutacja jest odwróceniem bitów w przypadku radix-2, jest to przeważnie arbitralnym (mixed-base) odwróceniem cyfr dla przypadku mixed-radix, a algorytmy permutacji stają się bardziej skomplikowane do zaimplementowania. Co więcej, na wielu architekturach sprzętowych zalecane jest uporządkowanie pośrednich faz algorytmu FFT tak, by one operowały na kolejnych (lub przynajmniej na lepiej zaalokowanych) elementach danych. W tym celu, opracowano wiele alternatywnych metod implementacji dla algorytmu Cooleya-Tukeya, które nie wymagają oddzielnego odwracania bitów i/lub angażowania dodatkowych permutacji w pośrednich fazach.

Problem jest znacznie uproszczony, jeśli roważymy algorytm nie będący in situ: tablica wyjściowa różni się od tablicy wejściowej lub, równoważnie, dostępna jest pomocnicza tablica o równym rozmiarze. Alorytm Stockhama automatycznego sortowania[22] wykonuje każdy etap FFT nie na miejscu, zazwyczaj zapisując dane „w tył i w przód” pomiędzy dwiema tablicami, transponując jedną „cyfrę” indeksów w każdym etapie, co było szczególnie popularne w architekturze SIMD[23]. Jeszcze większy potencjał zalet SIMD (więcej kolejnych dostępów) zostały zaproponowany dla algorytmu Pease[24], który również zmienia kolejność metodą „nie w miejscu” w każdej fazie, lecz wymaga ona odrębnego odwrócenia bitu/cyfry i   pamięci. Można również bezpośrednio zastosować definicję faktoryzacji Cooleya-Tukeya z jawną rekurencją (depth-first) i małymi podstawami, w wyniku której otrzymujemy dane wyjściowe w naturalnym porządku „nie na miejscu” bez osobnego kroku permutacji (jak w pseudokodzie powyżej). Jednak fakt iż będą korzyści związane z alokowaniem niezależnym od wielkości cache na systemach z hierarchiczną pamięcią, może być podważony[9][13][25].

Typowa strategia dla algorytmów działających w miejscu bez dodatkowej pamięci i bez oddzielnych etapów odwracających cyfry pociąga za sobą transpozycję małych macierzy (które zamieniają poszczególne pary cyfr) na etapach pośrednich, które mogą być łączone z radix motylkowym w celu zredukowania liczby przejść nad danymi[13][26][27][28][29].

PrzypisyEdytuj

 1. Gauss, Carl Friedrich, Theoria interpolationis methodo nova tractata, Werke, Band 3, s. 265–327 (Königliche Gesellschaft der Wissenschaften, Göttingen, 1866).
 2. a b c d e M.T. Heideman, D.H. Johnson, C.S. Burrus, Gauss and the history of the fast Fourier transform, „IEEE ASSP Magazine”, 1(4), s. 14–21 (1984).
 3. a b c d e James W. Cooley, John W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. „Math. Comput.”. 19, s. 297–301, 1965. DOI: 10.2307/2003354. 
 4. James W. Cooley, Peter A.W. Lewis, Peter D. Welch. Historical notes on the fast Fourier transform. „IEEE Trans. on Audio and Electroacoustics”. 15 (2), s. 76–79, 1967. 
 5. Rockmore, Daniel N., Comput. Sci. Eng. 2 (1), 60 (2000). The FFT – an algorithm the whole family can use Special issue on „top ten algorithms of the century” [1].
 6. James W. Cooley, Peter A.W. Lewis, Peter W. Welch, Historical notes on the fast Fourier transform, „Proc. IEEE”, vol. 55 (no. 10), s. 1675–1677 (1967).
 7. G.C. Danielson, C. Lanczos, Some improvements in practical Fourier analysis and their application to X-ray scattering from liquids, „J. Franklin Inst.” 233, s. 365–380, 435–452 (1942).
 8. a b c S.G. Johnson, M. Frigo, Implementing FFTs in practice, in Fast Fourier Transforms (C.S. Burrus, ed.), ch. 11, Rice University, Houston TX: Connexions, September 2008.
 9. a b Richard C. Singleton. On computing the fast Fourier transform. „Commun. of the ACM”. 10 (10), s. 647–654, 1967. DOI: 10.1145/363717.363771. 
 10. a b P. Duhamel, M. Vetterli, Fast Fourier transforms: a tutorial review and a state of the art, „Signal Processing” 19, s. 259–299 (1990).
 11. T. Lundy, J. Van Buskirk, A new matrix approach to real FFTs and convolutions of length 2k, „Computing” (80), 2007, s. 23–45.
 12. S.G. Johnson, M. Frigo, A modified split-radix FFT with fewer arithmetic operations, „IEEE Trans. Signal Processing” 55 (1), s. 111–119 (2007).
 13. a b c d e M. Frigo, S.G. Johnson. The Design and Implementation of FFTW3. „Proceedings of the IEEE”. 93 (2), s. 216–231, 2005. DOI: 10.1109/JPROC.2004.840301. 
 14. a b W.M. Gentleman, G. Sande, Fast Fourier transforms – for fun and profit, „Proc. AFIPS” 29, 563–578 (1966).
 15. a b Bailey, David H., FFTs in external or hierarchical memory, „J. Supercomputing” 4 (1), s. 23–35 (1990).
 16. a b M. Frigo, C.E. Leiserson, H. Prokop, S. Ramachandran, Cache-oblivious algorithms in Proceedings of the 40th IEEE Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS 99), s. 285–297. 1999. Extended abstract at IEEE, at Citeseer.
 17. J.W. Cooley, P. Lewis, P. Welch, The Fast Fourier Transform and its Applications, „IEEE Trans on Education” 12, 1, s. 28–34 (1969).
 18. Jeżeli każda podtransformacja rozmiaru   operuje na przyległych danych, dane wejściowe DIT są wstępnie przetworzone przez odwrócenie bitów.
 19. Alan H. Karp. Bit reversal on uniprocessors. „SIAM Review”. 38 (1), s. 1–26, 1996. DOI: 10.1137/1038001. 
 20. Larry Carter, Kang Su Gatlin. Towards an optimal bit-reversal permutation program. „Proc. 39th Ann. Symp. on Found. of Comp. Sci. (FOCS)”, s. 544–553, 1998. DOI: 10.1109/SFCS.1998.743505. 
 21. M. Rubio, P. Gómez, K. Drouiche. A new superfast bit reversal algorithm. „Intl. J. Adaptive Control and Signal Processing”. 16 (10), s. 703–707, 2002. DOI: 10.1002/acs.718. 
 22. T.G. Stockham. High speed convolution and correlation. „Spring Joint Computer Conference, Proc. AFIPS”. 28, s. 229–233, 1966. 
 23. Vectorizing the FFTs. W: P.N. Swarztrauber: Parallel Computations. G. Rodrigue. New York: Academic Press, 1982, s. 51–83. ISBN 0-12-592101-2.
 24. M.C. Pease. An adaptation of the fast Fourier transform for parallel processing. „J. ACM”. 15 (2), s. 252–264, 1968. DOI: 10.1145/321450.321457. 
 25. Matteo Frigo, Steven G. Johnson: FFTW. A free (GPL) C library for computing discrete Fourier transforms in one or more dimensions, of arbitrary size, using the Cooley-Tukey algorithm.
 26. H.W. Johnson, C.S. Burrus. An in-place in-order radix-2 FFT. „Proc. ICASSP”, s. 28A.2.1–28A.2.4, 1984. 
 27. C. Temperton. Self-sorting in-place fast Fourier transform. „SIAM J. Sci. Stat. Comput.”. 12 (4), s. 808–823, 1991. DOI: 10.1137/0912043. 
 28. Z. Qian, C. Lu, M. An, R. Tolimieri. Self-sorting in-place FFT algorithm with minimum working space. „IEEE Trans. ASSP”. 52 (10), s. 2835–2836, 1994. DOI: 10.1109/78.324749. 
 29. M. Hegland. A self-sorting in-place fast Fourier transform algorithm suitable for vector and parallel processing. „Numerische Mathematik”. 68 (4), s. 507–547, 1994. DOI: 10.1007/s002110050074. 

BibliografiaEdytuj

 • James W. Cooley, John W. Tukey. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. „Math. Comput.”. 19, s. 297–301, 1965. DOI: 10.2307/2003354. 

Linki zewnętrzneEdytuj