Algorytm faktoryzacji Shora

kwantowy algorytm rozkładu na czynniki pierwsze

Kwantowy algorytm Shoraalgorytm kwantowy umożliwiający rozkład na czynniki pierwsze liczby naturalnej N w czasie i wykorzystując pamięć przy wykorzystaniu komputera kwantowego. Algorytm ten stanowi teoretyczne zagrożenie dla powszechnie używanego w internecie kryptosystemu RSA. Klucz publiczny w RSA jest iloczynem dwóch dużych liczb pierwszych. Możliwość efektywnego odtworzenia tych liczb na podstawie klucza publicznego pozwalałaby poznać klucz prywatny i tym samym złamać cały szyfr.

Jak większość algorytmów kwantowych, algorytm Shora jest algorytmem probabilistycznym: zwraca poprawną odpowiedź jedynie z pewnym prawdopodobieństwem. Ponieważ jednak odpowiedź może być szybko sprawdzona, powtarzanie algorytmu umożliwia uzyskanie poprawnej odpowiedzi w sposób efektywny z dowolnie dużym prawdopodobieństwem.

Algorytm ten opublikował Peter Shor w 1994 roku. W 2001 roku grupa informatyków z firmy IBM i Uniwersytetu Stanford zademonstrowała jego działanie na 7-kubitowym komputerze kwantowym opartym o jądrowy rezonans magnetyczny. Dokonano wtedy rozkładu liczby [1]. Faktoryzacji liczby dokonano w 2011 roku[2].

Procedura realizacjiEdytuj

Na wejściu algorytmu dostajemy liczbę naturalną   Naszym zadaniem jest znalezienie liczby   między   a   która dzieli   bez reszty.

Algorytm Shora składa się z dwóch części:

 1. Sprowadzenia problemu faktoryzacji do problemu znajdowania rzędu elementu w grupie – realizowanego na klasycznym komputerze.
 2. Znajdowania rzędu elementu za pomocą algorytmu kwantowego.

Część klasycznaEdytuj

 1. Wylosować liczbę  
 2. Obliczyć   – na przykład za pomocą algorytmu Euklidesa.
 3. Jeśli   to został znaleziony nietrywialny dzielnik   i można zakończyć część klasyczną.
 4. W przeciwnym wypadku należy użyć podprocedury znajdującej   które jest okresem następującej funkcji:
   
  czyli znaleźć najmniejsze naturalne   takie że  
 5. Jeśli   jest nieparzyste, wrócić do punktu 1.
 6. Jeśli   wrócić do punktu 1.
 7. Dzielnikiem   jest   Koniec algorytmu.

Część kwantowa: Znajdowanie okresu funkcjiEdytuj

 
Obwód kwantowy algorytmu faktoryzacji Shora
 1. Przygotować dwa rejestry kwantowe: wejściowy i wyjściowy, każdy z   kubitów, i zainicjować je na stan:
   
  dla   od   do  
 2. Skonstruować układ realizujący funkcję   w postaci kwantowej i zaaplikować ją do powyższego stanu, otrzymując:
   
 3. Zaaplikować odwróconą kwantową transformatę Fouriera do rejestru wejściowego. Transformata ta jest zdefiniowana wzorem:
   
  Efektem tej operacji będzie zatem stan:
   
 4. Dokonać pomiaru, otrzymując   w rejestrze wejściowym i   w rejestrze wyjściowym.
  Ponieważ   jest okresowa, prawdopodobieństwo uzyskania pary   wynosi:
   
  Można obliczyć, że to prawdopodobieństwo jest tym większe, im wartość   jest bliższa liczbie całkowitej.
 5. Przekształcić   w nieskracalny ułamek i wziąć jego mianownik   jako kandydata na  
 6. Sprawdzić czy   Jeśli tak, algorytm jest zakończony.
 7. Jeśli nie, sprawdź innych kandydatów na   przez użycie wartości blisko   albo wielokrotności   Jeśli któryś z kandydatów działa, algorytm jest zakończony.
 8. Jeśli nie udało się znaleźć dobrego   wróć do punktu 1.

Analiza algorytmuEdytuj

Część klasycznaEdytuj

Liczby naturalne mniejsze od   i względnie pierwsze z   z mnożeniem modulo   tworzą grupę skończoną. Każdy element   należący do tej grupy ma więc jakiś skończony rząd   – najmniejszą liczbę dodatnią taką że:

 

Zatem   Jeśli potrafimy obliczyć   i jest ono parzyste, to:

 
 

Skoro   jest najmniejszą liczbą taką że   to   nie może dzielić   Jeśli   nie dzieli również   to   musi mieć nietrywialny wspólny dzielnik z obiema liczbami:   i  

Otrzymujemy w ten sposób jakąś faktoryzację   Jeśli   jest iloczynem dwóch liczb pierwszych, jest to jego jedyna faktoryzacja.

Część kwantowaEdytuj

Algorytm znajdowania okresu funkcji bazuje na zdolności komputera kwantowego do jednoczesnych obliczeń na wielu stanach. Obliczamy wartość funkcji jednocześnie dla wszystkich wartości   uzyskując superpozycję wszystkich wartości.

Fizyka kwantowa nie umożliwia nam jednak bezpośredniego odczytania tych informacji. Każdy pomiar niszczy superpozycję, pozwalając nam odczytać tylko jedną z wartości. Zamiast odczytywać te wartości, dokonujemy transformacji Fouriera – która zamienia wartości funkcji na wartości jej okresów. Późniejszy odczyt daje z dużym prawdopodobieństwem wartość bliską jakiemuś okresowi funkcji.

Do wykonania kwantowego algorytmu niezbędna jest kwantowa implementacja trzech operacji:

 1. Stworzenia superpozycji stanów.
  Można tego łatwo dokonać aplikując bramki Hadamarda do wszystkich kubitów w rejestrze.
 2. Funkcji   jako funkcji kwantowej.
  Używany do tego jest algorytm szybkiego potęgowania, w wersji modulo   Należy zauważyć, że ten krok jest najtrudniejszy w implementacji, i wymaga dodatkowych kubitów i największej ilości kwantowych bramek logicznych.
 3. Odwrotnej kwantowej transformacji Fouriera.
  Używając kontrolowanych bramek obrotu i bramek Hadamarda, Shor zaprojektował układ, który realizuje to przy użyciu   bramek.

Po zastosowaniu tych przekształceń, pomiar stanu rejestru da przybliżoną wartość okresu  

Przykładowo załóżmy dla uproszczenia, że istnieje takie   że   jest całkowite. Wtedy prawdopodobieństwo uzyskania dobrego   jest równe 1. Aby to pokazać, wystarczy zauważyć, że

 

dla dowolnego całkowitego  

Zatem suma czynników dających wartość   będzie równa   bo istnieje   różnych wartości   dających ten sam wykładnik. Prawdopodobieństwo każdego takiego   wynosi zatem   Istnieje   różnych   takich, że   jest całkowite, oraz   różnych możliwych wartości   W sumie prawdopodobieństwo uzyskania dobrego   wynosi zatem 1.

PrzypisyEdytuj

 1. Experimental realization of Shor’s quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance. cryptome.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2005-06-28)]..
 2. Enrique Martín-López, Anthony Laing, Thomas Lawson. [1111.4147] Experimental realisation of Shor’s quantum factoring algorithm using qubit recycling. „Nature Photonics”. 6, s. 773–776, 2012. arxiv.org. DOI: 10.1038/nphoton.2012.259. arXiv:1111.4147. (ang.). 

LiteraturaEdytuj

Oryginalna praca Shora:

Peter W. Shor. Polynomial-Time Algorithms for Prime Factorization and Discrete Logarithms on a Quantum Computer. „SIAM J.Sci.Statist.Comput. 26”. 26 (5), s. 1484–1509, 30 Aug 1995 (arxiv) | 1997 (SIAM). DOI: 10.1137/S0097539795293172. arXiv:quant-ph/9508027. 

Podręcznik obliczeń kwantowych:

Quantum Computation and Quantum Information, Michael A. Nielsen, Isaac L. Chuang, Cambridge University Press, 2000

Linki zewnętrzneEdytuj