Algorytm iteracyjny

Algorytm iteracyjnyalgorytm, który uzyskuje wynik poprzez iterację, czyli powtarzanie danej operacji z góry określoną liczbę razy lub aż do spełnienia określonego warunku. Niektóre problemy można rozwiązać zarówno za pomocą algorytmu iteracyjnego, jak i algorytmu rekurencyjnego, czego przykładem jest problem wież Hanoi.

Przykład

edytuj

Przykład prostego algorytmu iteracyjnego, napisanego w języku C/C++, który oblicza sumę kolejnych stu liczb naturalnych, zaczynając od 1:

  int wynik = 0;
  for(int i = 1; i <= 100; ++i)
  {
    wynik += i;
  }

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
 • E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło Informatyka część 1, WSiP 2002