Allel dominującyallel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego zarówno w przypadku genotypu homozygotycznego (gdy obydwa chromosomy homologiczne zawierają dany allel), jak i w przypadku heterozygoty, w której jeden z chromosomów zawiera dany allel (wówczas allel obecny na drugim chromosomie nazywany jest allelem recesywnym).

Sytuację, w której jeden z alleli jest dominujący, a drugi recesywny, nazywa się dominacją zupełną. Całe heterozygotyczne pokolenie F1 przejawia wówczas cechę wyłącznie jednego z rodziców[1][2]. Jej alternatywą jest ujawnianie się w heterozygocie cech związanych z obydwoma allelami, nazywane kodominacją[2], bądź też ujawnianie się cech pośrednich pomiędzy allelami, nazywane dominacją niezupełną.

Ten sam allel może być dominujący u mężczyzn, ale już recesywny u kobiet i vice versa[3].

Przyczyną, dla której allele są recesywne (a nie dominujące albo kodominujące) jest fakt, że kodują one uszkodzone białka[4] albo nie kodują ich wcale[5].

Allele dominujące oznacza się dużymi literami[1], a recesywne małymi[6].

Przypisy edytuj

  1. a b allel dominujący [online], Słownik terminów biologicznych PWN [dostęp 2019-01-24].
  2. a b dominacja [online], Słownik terminów biologicznych PWN [dostęp 2019-01-24].
  3. sex-influenced trait
  4. Understanding Genetics [online], genetics.thetech.org [dostęp 2017-11-21] (ang.).
  5. How do two alleles work together? (Page 1) - Genes, Genetics and DNA - Ask a Biologist Q&A [online], www.askabiologist.org.uk [dostęp 2017-11-21] (ang.).
  6. allel recesywny [online], Słownik terminów biologicznych PWN [dostęp 2019-01-24].