Allerød (okres klimatyczny)

Allerød – ciepły okres interstadialny u schyłku ostatniego glacjału, pomiędzy starszym i młodszym dryasem. Trwał od 11 866/12 126–10 847/10 896 lat BC. Nazwa pochodzi od stanowiska Allerød niedaleko Kopenhagi w Danii.

W tym czasie nastąpiło przesunięcie stref klimatycznych ku północy, na Niżu Zachodnioeuropejskim pojawiły się środowiska leśne, w Polsce są to lasy brzozowo-sosnowe (strefa północna) i sosnowo-brzozowe (strefa południowa). Z okresem Allerødzkim wiąże się glebę typu Ussello, która bywa widoczna w profilach wydmowych. Jest to ślad po środowisku leśnym.

Okres Allerødu zakończył się gwałtownym oziębieniem klimatu (ok. 12 680 lat BP), trwającym około 20 lat, na co wskazują analizy grenlandzkich rdzeni lodowych (GRIP i GISP 2).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Jacek Kabaciński, Iwona Sobkowiak-Tabaka: 2007 Późny paleolit Niżu Środkowoeuropejskiego w świetle chronostratygrafii późnego glacjału, Przegląd Archeologiczny t. 55, s. 53–70.
  • Janusz Krzysztof Kozłowski, Stefan Karol Kozłowski: 1977 Epoka kamienia na ziemiach polskich, Warszawa.