Alojzy Kłopotek

polski naukowiec

Alojzy Kłopotek (ur. 1933) – polski naukowiec, chemik i wynalazca. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Centralna Komisja Kwalifikacyjna nadała mu w 1979 r. tytuł docenta. Pracownik Instytutu Chemii Przemysłowej.

Alojzy Kłopotek
Data urodzenia

1933

doktor habilitowany nauk chemicznych
Alma Mater

Politechnika Gdańska

Habilitacja

1979
Akademia Rolniczo-Techniczna w Olsztynie.

Uczelnia

Instytut Chemii Przemysłowej

Jest autorem i współautorem około 200 publikacji naukowych oraz około 130 patentów (krajowych i zagranicznych). Opracował metody syntezy[1][2] i zbadał własności jodoforów i innych halogenoforów[3], technologię otrzymywania kwasu trichloroizocyjanurowego(inne języki)[4], proszku do prania w zimnej wodzie[5], biologicznie czynnych tworzyw sztucznych[6] oraz wielu innych substancji ważnych dla przemysłu chemicznego[7][8].

Przypisy edytuj

  1. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 7 (37), s. 20, 1974. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  2. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 7 (37), s. 59, 1974. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  3. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 17 (123), s. 29, 1978. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  4. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 8 (660), s. 30, 1999. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  5. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 12 (42), s. 42, 1974. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  6. Ogłoszenia o zgłoszonych w Polsce I. Wynalazkach do opatentowania II. Wzorach użytkowych do ochrony. „Biuletyn Urzędu Patentowego”. 8 (88), s. 51, 1977. Wydawnictwo Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 
  7. [1]Profil Google Scholar
  8. [2] Google Patents

Bibliografia edytuj