Alt-kody (ang. Alt codes) – wszystkie znaki ze strony kodowej właściwej dla ustawionego języka klawiatury, w tym specjalne, standardowo niedostępne z klawiatury, takie jak symbole matematyczne, znaki z innych języków, symbole walut, proste znaki graficzne itp. oraz znaki sterujące.

Alt-kody różnią się między sobą w zależności od systemu operacyjnego – występują różnice między systemami takimi jak MS-DOS, Windows, OS X czy też Linux. Znaki te są dostępne poprzez przytrzymanie lewego klawisza Alt oraz wpisanie cyfrowego kodu wybranego znaku przy pomocy klawiatury numerycznej. Przykładowo, przytrzymanie klawisza Alt w Windowsie i wprowadzenie kodu 0169 generuje znak ©.

Użycie w kodzie zera wiodącego ma znaczenie, gdyż w systemie ustawiana jest wtedy inna strona kodowa, np. Alt+0135 wyświetla w wyniku znak , a Alt+135 – znak ç. Ogólna zasada jest taka, że przytrzymanie wciśniętego lewego klawisza Alt i wpisanie liczby z zakresu od 0 do 255 spowoduje wstawienie znaku o tym numerze ze strony kodowej DOS-a, właściwej dla ustawionego języka klawiatury – w przypadku polskiej klawiatury będzie to znak ze strony kodowej CP852. Wpisanie zaś liczby poprzedzonej zerem spowoduje wstawienie znaku ze strony kodowej Windows, co w przypadku polskiej klawiatury będzie skutkowało użyciem strony kodowej Windows-1250. Ponadto dla kodów od 256 wzwyż nie jest wymagane poprzedzanie ich zerem, gdyż jednoznacznie odnoszą się one do strony kodowej Windows – stare strony kodowe (zwane też DOS-owymi) posiadają jedynie znaki o kodach od 0 do 255.

Wybrane alt-kody dla strony kodowej Windows-1250 edytuj

znaki alfabetu niemieckiego edytuj

  • Alt + 142 lub Alt + 0196 = Ä
  • Alt + 132 lub Alt + 0228 = ä
  • Alt + 153 lub Alt + 0214 = Ö
  • Alt + 148 lub Alt + 0246 = ö
  • Alt + 154 lub Alt + 0220 = Ü
  • Alt + 129 lub Alt + 0252 = ü
  • Alt + 225 lub Alt + 0223 = ß

Zobacz też edytuj

Linki zewnętrzne edytuj