Alt (klawisz)

Alt – klawisz na klawiaturze komputerowej, zwykle znajdujący się po obu stronach spacji. Wykorzystywany jest jako klawisz modyfikatora, do zmiany (ang. alternate) funkcji innych klawiszy. W większości klawiatur w układzie non-US zamiast drugiego klawisza Alt występuje prawie identyczny klawisz AltGr (po prawej stronie spacji).

Klawisz Alt (lewa część klawiatury)
Położenie klawisza Alt na klawiaturze, po prawej AltGr

Klawisz Alt zastąpił klawisz Meta na starych klawiaturach MIT. Początkowo klawisz Meta i Alt ustawiały najwyższy bit sygnału generowanego przez klawisz na 1 (na przykład A generuje 01000001, podczas gdy Alt-A generuje 11000001). W nowszych systemach komputerowych klawisz Alt nie działa już w ten sam sposób.

Alt jest znany z kombinacji klawiszy Control-Alt-Delete, która w systemie Microsoft Windows odbierana jest jako tak zwana Secure Attention Sequence i w zależności od systemu może wywołać menadżera zadań czy wyświetlić opcje związane z bezpieczeństwem. W systemach DOS sekwencja ta restartowała komputer.

Inne często wykorzystywane kombinacje tego klawisza to Alt-F4 do zamykania aktywnego okna lub programu i Alt-Tab służący do przełączania się pomiędzy oknami.

Przytrzymanie klawisza Alt i wpisanie stosownych cyfr z klawiatury numerycznej pozwala uzyskać specjalne znaki (kody Alt, ang. Alt codes) normalnie niedostępne na klawiaturze. Dla przykładu przytrzymanie Alt podczas wpisywania 0169 pozwala uzyskać znak ©. Kody te są używane do wpisywania symboli matematycznych, znaków z innych języków, symboli walut, itp.


Zobacz teżEdytuj