Alugrip – nowatorski sposób łączenia ze sobą elementów konstrukcji metalowych, zastosowany m.in. przez niemiecki koncern Siemens do łączenia dachu ze ścianami bocznymi w tramwajach Combino.

W czasie testów na wytrzymałość, w wyniku czeskiego błędu odporność tego elementu przeliczona na tzw. cykle zużycia została przeszacowana o jeden rząd wielkości. W praktyce oznaczało to, że w wagonach z przebiegiem powyżej 120000 km występują mikropęknięcia, które mogą stać się niebezpieczne podczas ewentualnych zderzeń pojazdów, a żywotność całego wagonu (podobnie jak i alugripów) wynosi 3 zamiast około 30 lat. Słabość tego elementu spowodowała, iż około 500 wagonów z całego świata musi wrócić do fabryki w celu wymiany łączeń na stalowe oraz wzmocnienia całej konstrukcji wagonu. Operację zakończono w 2007.