Alwida Antonina Bajor

Alwida Antonina Bajor (ur. 30 maja 1942 w Wilnie) – publicystka, dziennikarka, pisarka, tłumaczka, autorka scenariuszy sztuk teatralnych dla Teatru Polskiego w Wilnie, Polskiego Studia Teatralnego w Wilnie i Teatru Polskiego w Moskwie.

W 1965 r. ukończyła studia polonistyczne w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym (obecnie Wileński Uniwersytet Pedagogiczny). W 1964 r. podjęła pracę w redakcji polskojęzycznego dziennika Czerwony sztandar (następnie Kurier Wileński), gdzie od 1980 r. do odejścia z gazety w 2000 r. pełniła funkcję kierownika Działu Literatury i Sztuki.

W latach 1991 – 1994 była redaktorem polskojęzycznych audycji i słuchowisk stacji radiowej Vilniaus varpas (Dzwon Wileński).

Autorka ponad 2 tys. publikacji m.in. w Kinas, Kwartalnik Filmowy, Zesłaniec, Spotkania Lwowskie, Magazyn Wileński, Veidas, polskich i japońskich pismach akademickich.

Laureatka literackich nagród – Czesława Miłosza (1992), im. Witolda Hulewicza (2007).