Otwórz menu główne

Amalgamacja kulturowa

Amalgamacja – jeden z czynników asymilacji kulturowej polegający na mieszaniu się grup etnicznych, rasowych czy wyznaniowych w wyniku zawierania małżeństw międzygrupowych.