Otwórz menu główne

Ambasadorowie Stanów Zjednoczonych przy ONZ

Ambasador Stanów Zjednoczonych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ang. United States Ambassador to the United Nations) (pełny tytuł: Permanent Representative of the United States of America to the United Nations, with the rank and status of Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, and Representative of the United States of America in the Security Council of the United Nations) jest przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, reprezentującym je w ONZ oraz Radzie Bezpieczeństwa ONZ (każdy Kraj świata reprezentowany w ONZ posiada swego stałego przedstawiciela. W przypadku państw zasiadających w Radzie Bezpieczeństwa przedstawiciel zasiada również w niej).

Ambasador USA ma rangę członka gabinetu, choć nie stoi na czele żadnego z departamentów (resortów) rządowych, więc nie jest objęty, jak ich szefowie (np. sekretarz stanu, skarbu, obrony czy rolnictwa) ustawą o sukcesji prezydenckiej (innymi członkami rządu USA bez teki są m.in. szef sztabu Białego Domu, rządowy reprezentant ds. handlu czy dyrektor polityki przeciwdziałania narkomanii).

Ambasador jest mianowany przez prezydenta i musi mieć aprobatę, jak inni członkowie rządu czy przedstawiciele zagraniczni, Senatu.

Były prezydent George H.W. Bush, który także zajmował stanowisko przedstawiciela przy ONZ, w tym czasie występował z poglądem, iż nie powinien mieć on rangi członka gabinetu, ale podlegać sekretarzowi stanu, czyli szefowi dyplomacji (od którego jest właściwie niezależny).

Lista Ambasadorów USA przy ONZEdytuj

Kadencja Ambasador Okres urzędowania Sekretarz Generalny ONZ Prezydent
1 Edward Stettinius 1945–1946 Trygve Lie Harry S. Truman
Herschel V. Johnson
(tymczasowo)
1946–1947 Trygve Lie Harry S. Truman
2 Warren R. Austin 1947–1953 Trygve Lie, Dag Hammarskjöld Harry S. Truman
3 Henry Cabot Lodge 1953–1960 Dag Hammarskjöld Dwight Eisenhower
4 James J. Wadsworth 1960–1961 Dag Hammarskjöld Dwight Eisenhower
5 Adlai Ewing Stevenson II 1961–1965 Dag Hammarskjöld, U Thant John F. Kennedy, Lyndon Johnson
6 Arthur J. Goldberg 1965–1968 U Thant Lyndon Johnson
7 George W. Ball 1968 U Thant Lyndon Johnson
8 James Russell Wiggins 1968–1969 U Thant Lyndon Johnson
9 Charles W. Yost 1969–1971 U Thant Richard Nixon
10 George H.W. Bush 1971–1973 U Thant, Kurt Waldheim Richard Nixon
11 John A. Scali 1973–1975 Kurt Waldheim Richard Nixon, Gerald Ford
12 Daniel Patrick Moynihan 1975–1976 Kurt Waldheim Gerald Ford
13 William Scranton 1976–1977 Kurt Waldheim Gerald Ford
14 Andrew Young 1977–1979 Kurt Waldheim Jimmy Carter
15 Donald McHenry 1979–1981 Kurt Waldheim Jimmy Carter
16 Jeane Kirkpatrick 1981–1985 Kurt Waldheim Ronald Reagan
17 Vernon A. Walters 1985–1989 Kurt Waldheim, Javier Pérez de Cuéllar Ronald Reagan
18 Thomas R. Pickering 1989–1992 Javier Pérez de Cuéllar, Butrus Butrus Ghali George H.W. Bush
19 Edward J. Perkins 1992–1993 Butrus Butrus Ghali George H.W. Bush
20 Madeleine Albright 1993–1997 Butrus Butrus Ghali Bill Clinton
21 Bill Richardson 1997–1998 Kofi Annan Bill Clinton
Albert Peter Burleigh
(tymczasowo)
1998–1999 Kofi Annan Bill Clinton
22 Richard Holbrooke 1999–2001 Kofi Annan Bill Clinton
James B. Cunningham
(tymczasowo)
2001 (25) Kofi Annan George W. Bush
23 John Negroponte 2001–2004 Kofi Annan George W. Bush
24 John Danforth 2004–2005 Kofi Annan George W. Bush
Anne W. Patterson
(tymczasowo)
2005 (28) Kofi Annan George W. Bush
25 John Bolton 2005–2006 Kofi Annan George W. Bush
Alejandro Daniel Wolff
(tymczasowo)
2006–2007 Kofi Annan, Ban Ki-moon George W. Bush
26 Zalmay Khalilzad 2007–2009 Ban Ki-moon George W. Bush
27 Susan Rice 2009-2013 Ban Ki-moon Barack Obama
Rosemary DiCarlo
(tymczasowo)
2013 Ban Ki-moon Barack Obama
28 Samantha Power 2013-2017 Ban Ki-moon, António Guterres Barack Obama
Michele J. Sison
(tymczasowo)
2017 António Guterres Donald Trump
29 Nikki Haley od 2017 António Guterres Donald Trump