Ambroży Pampowski (zm. 1510)

wojewoda sieradzki

Ambroży Pampowski herbu Poroniastarosta generalny Wielkopolski, kasztelan rozpierski, wojewoda sieradzki, starosta malborski.

Ambroży Pampowski
Herb rodowy
Herb Poronia
Data urodzenia

ok. 1450

Data śmierci

1510

Ród

Pampowscy herbu Poronia

Rodzice

Jan Pampowski
N Dłuska herbu Kotwicz

Małżeństwo

1. Zofia z Dębna
2. Anna z Grodźca

Dzieci

z 1 żony:syn Jan (1489-1522), córki, Anna, Bogumiła i Małgorzata.
z 2 żony: Zofia Oporowska, Anna Kretkowska, Barbara Sędziwojowa Czarnkowska i Katarzyna Kościelecka .

Wojny i bitwy

Wyprawa Mołdawska 1497
Bitwa pod Koźminem (1497)

Administracja

starosta rozpierski, wojewoda sieradzki, starosta generalny wielkopolski, starosta malborski.

Życiorys edytuj

Ambroży Pampowski (Pępowski) urodził się około 1450 w polskiej rodzinie szlacheckiej Pampowskich herbu Poronia[1] (w niektórych herbarzach podawany jest błędnie herb Gozdawa)[2][3], , wywodził się z miejscowości Pępowo w powiecie kościańskim. Był synem Jana (komandora joannitów poznańskich), matka pochodziła z rodu Dłuskich.

W 1457 rozpoczął wraz ze swoim bratem Janem naukę w Akademii Krakowskiej. W tym okresie zaprzyjaźnił się m.in. z braćmi Kurozwęckimi, Krzesławem i Stanisławem, prawdopodobnie przy ich poparciu został zatrudniony w kancelarii królewskiej (1469). W 1474 został krajczym na dworze królewiczów. W roku 1480 był już dworzaninem królewskim w randze chorążego nadwornego, został także mianowany stolnikiem poznańskim i pisarzem ziemskim kaliskim. Należał do tzw. Kuźni Kurozwęckich, stronnictwa, które dążyło do ograniczenia roli możnowładztwa i wzrostu znaczenia średniej szlachty poprzez jej emancypację i większą współpracę z królem.

Stale pomnażał majątek. W 1484 wykupił starostwo średzkie, dzierżawił starostwa konińskie, pyzdrskie oraz przejściowo gnieźnieńskie i kolskie. W 1487 objął kasztelanię rozpierską.

Pampowski jako poseł i przedstawiciel Jagiellonów odbył szereg misji i podróży zagranicznych m.in. w 1491 do Prus a w 1492 do Linzu, Wenecji, Rzymu i Neapolu. Był uczestnikiem zjazdu Jagiellonów w Lewoczy. W 1494 organizował podróż króla Jana Olbrachta do Prus Królewskich, po wizycie tej został mianowany wojewodą sieradzkim (1495). Za udział w wyprawie mołdawskiej (1497) otrzymał dobra ponieckie. Był świadkiem wydania przywileju piotrkowskiego w 1496 roku[4].

W 1498 w miejsce Jana Ostroroga, który zaniedbywał obowiązki, został mianowany starostą generalnym Wielkopolski. Jego zadaniem było uspokojenie nastrojów w objętej konfiskatami i niechętnej wyprawom wojennym Wielkopolsce.

Udało mu się stworzyć w tej prowincji stronnictwo złożone z przedstawicieli średniej szlachty, na którego czele dążył do ograniczenia wpływów arystokracji. Po wyborze na króla Aleksandra Jagiellończyka, umocnił swoją pozycję w Wielkopolsce, kosztem wpływów na dworze królewskim. W 1504 objął starostwo malborskie, gdzie położył duże zasługi w dziele zrastania się Prus Królewskich z Koroną. Jako komisarz królewski 18 września 1506 roku ogłosił statut Prus Królewskich[5]. Podpisał dyplom elekcji Zygmunta I Starego na króla Polski i wielkiego księcia litewskiego[6] na sejmie w Piotrkowie 8 grudnia 1506 roku[7]. W 1510 w Poznaniu wziął udział w rokowaniach z Krzyżakami.

Ambroży Pampowski był dwukrotnie żonaty. W 1484 poślubił Zofię ostatnią z możnego rodu Kotów z Dębna. Ich synem był Jan (1489- 1522).
W 1495 zawarł związek małżeński z Anną z Grodźca, która wraz z córkami, Anną, Bogumiłą i Małgorzatą, zmarła podczas zarazy. Córka Dorota zmarła w dzieciństwie.
Córkami Pampowskiego były też: Zofia Oporowska, Anna Kretkowska, Barbara Czarnkowska i Katarzyna Kościelecka.

Pampowski interesował się kulturą, był mecenasem sztuki. Utrzymywał prywatną orkiestrę, ufundował ołtarze w Dębnie i w Środzie. Zamawiał argenteria u złotników gdańskich i poznańskich. Napisał pierwszy, znany w Polsce, pamiętnik diariuszowy z lat 1489–1505. Zamówił dla siebie, do kaplicy w Środzie, nagrobek z płytą wzorowaną na grafice Dürera.

Ambroży Pampowski zmarł na przełomie sierpnia i września 1510. Jego życiorys jest przykładem awansu z nizin szlacheckich do najwyższych godności w państwie.

Przypisy edytuj

  1. Jacek Wiesiołowski, Pampowski Ambroży [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25.s. 105., 1980.
  2. Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Kasper Niesiecki, Lipsk 1841, tom VII, str.241
  3. Seweryn Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, tom XIII, Warszawa 1916, s.187
  4. Jan Wincenty Bandtkie, Ius Polonicum : codicibus veteribus manuscriptum et editionibus quibusque collatis, Warszawa 1831, s. 359.
  5. Karol Górski, Łukasz Watzenrode : życie i działalność polityczna (1447-1512), Wrocław 1973, s. 80.
  6. Ludwik Finkel, Elekcya Zygmunta I. Sprawy dynastyi Jagiellońskiej i Unii Polsko-Litewskiej, Kraków 1910, s. 215.
  7. Corpus iuris Polonici. Sectionis 1, Privilegia, statuta, constitutiones, edicta, decreta, mandata regnum Polniae spectantia comprehendentis. Vol. 3, Annos 1506-1522 continentis, Kraków 1906, s. 10-11.

Bibliografia edytuj

  • Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów, dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Kasper Niesiecki, Lipsk 1841, tom VIII.
  • Jacek Wiesiołowski, Ambroży Pampowski [w] Wielkopolski Słownik Biograficzny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa – Poznań, s.551-552.