American Journal of Ophthalmology

American Journal of Ophthalmology (skrót: Am J Ophthalmol.) – naukowe czasopismo okulistyczne o zasięgu międzynarodowym; wydawane comiesięcznie od 1884 w Stanach Zjednoczonych.

American Journal of Ophthalmology
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Stany Zjednoczone

Adres

Bascom Palmer Eye Institute
University of Miami Miller School of Medicine
900 NW 17th Street
Miami, FL 33136

Wydawca

Elsevier Ltd.

Tematyka

naukowa

Pierwszy numer

1884

Redaktor naczelny

Richard K. Parrish

ISSN

0002-9394

Strona internetowa

Periodyk jest recenzowany i publikuje prace oryginalne (badania i obserwacje kliniczne; klinicznie istotne badania laboratoryjne), artykuły redakcyjne (edytoriale), korespondencje, recenzje książek i ogłoszenia. Dawniej publikował także krótkie raporty i raporty przypadków, które ukazują się teraz odrębnie w publikacji towarzyszącej pt. American Journal of Ophthalmology. Case Reports. Publikacje dotyczą zarówno kwestii podstawowych, jak i badań klinicznych dotyczących ludzkiego oka, procesu widzenia i schorzeń z tym związanych; nowych metod diagnostycznych w okulistyce, technik mikrochirurgicznych, nowych narzędzi i leków, sposobów leczenia schorzeń oka i widzenia. Pełne teksty publikacji z „American Journal of Ophthalmology" i materiały uzupełniające dostępne są także online na stronie www.ajo.com oraz w ScienceDirect. Czasopismo skierowane jest do okulistów i specjalistów zajmujących się badaniem procesu i zaburzeń widzenia.

Redaktorem naczelnym (ang. editor-in-chief) „American Journal of Ophthalmology" jest Richard K. Parrish z Bascom Palmer Eye Institute w Miami. W skład rady redakcyjnej (ang. editorial board) czasopisma wchodzą głównie profesorowie okulistyki z różnych ośrodków akademickich w USA oraz - w znacznie mniejszej liczbie - także spoza tego kraju.

Pismo ma współczynnik wpływu impact factor (IF) wynoszący 5,052 (2016). W międzynarodowym rankingu SCImago Journal Rank (SJR) mierzącym wpływ, znaczenie i prestiż poszczególnych czasopism naukowych „American Journal of Ophthalmology" zostało sklasyfikowane na 3. miejscu wśród czasopism okulistycznych (na podstawie średniej liczby ważonych cytowań w latach 2013–2015)[1]. W polskich wykazach czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismo otrzymywało kolejno: 45 pkt (2013-2015), 40 pkt (2016)[2] oraz 140 pkt (2019)[3].

Czasopismo jest indeksowane w wielu bazach, m.in. w Scopusie.

PrzypisyEdytuj

  1. Scimago Journal & Country Rank (Ophthalmology). scimagojr.com. [dostęp 2017-11-19]. (ang.).
  2. Wykaz czasopism naukowych zawierający historię czasopisma z publikowanych wykazów za lata 2013–2016. nauka.gov.pl / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 26 stycznia 2017. [dostęp 2017-11-20].
  3. Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów. nauka.gov.pl / Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 31 lipca 2019. [dostęp 2020-03-01].

Linki zewnętrzneEdytuj