Amfibia

strona ujednoznaczniająca
  • amfibia – pojazd lądowo-wodny, stosowany głównie przez wojsko lub służby ratownicze (amfibia ratownicza). Amfibie, w dużej mierze wykorzystywane przez wojska inżynieryjne, mogą przewozić także pojazdy. To bardzo zwrotny sprzęt w pełni przystosowany do przemieszczania się po lądzie i wodzie.
  • amfibia – pojazd wodno-powietrzny – wodnosamolot, śmigłowiec-amfibia.
  • amfibia (Amphibia) – inaczej płazy