Amur (repozytorium)

AMUR (Adam Mickiewicz University Repository – repozytorium instytucjonalne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – cyfrowe archiwum doktoratów, publikacji naukowych (czasopism, artykułów, materiałów konferencyjnych) oraz materiałów dydaktycznych powstałych na UAM, zrealizowane w ramach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

Repozytorium AMUR jest pierwszą tego typu inicjatywą w Polsce – realizuje postulat bezpłatnego dostępu do wiedzy oraz idei otwartej nauki (Open Access), poprzez gromadzenie w Internecie zasobów naukowych dostępnych dla wszystkich zainteresowanych.

Platforma funkcjonuje od marca 2010. Projekt został opracowany przez mgr Emilię Karwasińską i mgr Małgorzatę Rychlik. Realizację projektu wspomogło Centrum Informatyczne UAM. Zgodnie z zarządzeniem Rektora UAM z 2009 każda praca doktorska obroniona na poznańskim Uniwersytecie powinna obowiązkowo znaleźć się w repozytorium AMUR. Także w tym wypadku jest to pierwsza w Polsce inicjatywa udostępniania prac doktorskich w formie Open Access. W repozytorium umieszcza się tytuł pracy w językach polskim i angielskim, nazwisko autora oraz słowa kluczowe, przy czym autor publikacji może sobie zastrzec ograniczony dostęp do tekstu.

Umieszczanie prac naukowych w repozytoriach ma wieloraki korzystny wpływ na samą pracę, jak i uczelnię udostępniającą – podnosi jej prestiż, upowszechnia dorobek naukowy pracowników, umożliwia lepszą i szybszą wymianę wiedzy z innymi ośrodkami naukowymi, wzrost liczby cytowań, a także umożliwia śledzenie statystyk.

Repozytorium umieszczone jest w kilku serwisach i katalogach repozytoryjnych: DART (Europe E-theses Portal)[1], OpenDOAR[2], ROAR[3], DSpace[4] oraz w Federacji Bibliotek Cyfrowych[5].

PrzypisyEdytuj

  1. The DART-Europe E-theses Portal (DEEP)
  2. OpenDOAR – Home Page – Directory of Open Access Repositories. [dostęp 2021-01-19]. [zarchiwizowane z tego adresu (2011-02-26)].
  3. Registry of Open Access Repositories (ROAR)
  4. www.dspace.org – www.dspace.org
  5. Danuta Chodera-Lewandowicz, AMUR ma już 20.000 wejść, w: Życie Uniwersyteckie, nr 11(206)/2010, Wydawnictwo UAM, Poznań, s.7, ISSN 1231-8825

BibliografiaEdytuj