Otwórz menu główne

An-Nahl (arab. سورة النحل) – szesnasta sura Koranu. Jest to sura mekkańska. Ma sto dwadzieścia osiem ajat. Jej nazwa dosłownie znaczy "pszczoły".

An-Nahl
Znaczenie nazwy pszczoły
Numer 16
Liczba aja 128
Miejsce objawienia Mekka

Sura ta ostrzega przed bałwochwalstwem oraz wychwala Allaha mówiąc, że czyni to wszelkie stworzenie i aniołowie oraz że Stwórca poddał człowiekowi Ziemię. Sura podaje cuda przyrody - rośliny, morza, góry, gwiazdy - jako przykłady nieskończonej mocy twórczej Allaha, który nie może być do niczego porównany:

Nie bierzcie Boga na przedmiot porównań. Bóg wie wszystko a wy nic nie wiecie. (16:76)

Werset 16:106 odpiera zarzuty, jakoby Mahomet wymyślił Koran:

Wiem ja co oni mówią: Oto człowiek dyktuje Mahometowi Koran; ale ten, na kogo ich podejrzenie pada, mówi językiem obcym; a w Koranie język arabski jest czysty i ozdobny.