An-Nahl

16. sura Koranu

An-Nahl (arab. ‏سورة النحل‎) – szesnasta sura Koranu. Jest to sura mekkańska. Ma sto dwadzieścia osiem ajat. Jej nazwa dosłownie znaczy „pszczoły”.

An-Nahl
Znaczenie nazwy pszczoły
Numer 16
Liczba aja 128
Miejsce objawienia Mekka
An-Nahl w kaligrafii arabskiej

Sura ta ostrzega przed bałwochwalstwem oraz wychwala Allaha mówiąc, że czyni to wszelkie stworzenie i aniołowie oraz że Stwórca poddał człowiekowi Ziemię. Sura podaje cuda przyrody – rośliny, morza, góry, gwiazdy – jako przykłady nieskończonej mocy twórczej Allaha, który nie może być do niczego porównany:

Nie bierzcie Boga na przedmiot porównań. Bóg wie wszystko, a wy nic nie wiecie. (16:76)

Werset 16:106 odpiera zarzuty, jakoby Mahomet wymyślił Koran:

Wiem ja co oni mówią: Oto człowiek dyktuje Mahometowi Koran; ale ten, na kogo ich podejrzenie pada, mówi językiem obcym; a w Koranie język arabski jest czysty i ozdobny.