An Address to Americans: a Poem in Blank Verse

An Address to Americans. A Poem in Blank Verse – utwór poetycki mormońskiego pisarza Jamesa Mulhollanda (1804-1839), opublikowany w 1841 w Nauvoo nakładem E. Robinsona.

Flaga Stanów Zjednoczonych z 1841
Konstytucja Stanów Zjednoczonych, preambuła. Pierwsza poprawka do Konstytucji gwarantuje wolność wyznania

James Mulholland był z pochodzenia Irlandczykiem, a z wychowania katolikiem. Urodził się w 1804. Podobnie jak wielu innych mieszkańców biednej i przeludnionej Irlandii, okupowanej przez Brytyjczyków, wyemigrował do Ameryki. W Stanach Zjednoczonych dołączył do nowo powstałego Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich[1][2]. W 1838 ożenił się z Sarą (Sarah) Scott[3]. Zmarł w 1839.

Poemat został napisany wierszem białym (blank verse)[4][5], czyli nierymowanym pentametrem jambicznym[6], to znaczy sylabotonicznym[7] dziesięciozgłoskowcem, w którym akcenty metryczne padają na parzyste sylaby wersu. Schemat pentametru zapisuje się zazwyczaj sSsSsSsSsS albo x ' x ' x ' x ' x '. Nie wszystkie wersy utworu są pięciostopowe. Poeta wplata w tok wiersza dłuższe linijki. Autor używa też aliteracji[8][9][10], czyli współbrzmienia początkowego[11][12][13]: A steady stream continuous in its course; That finally, their tyrant taskmasters might fail/In all attempts to fetter freedom, and oppress the poor; Oft hath my heart rejoicd, with holy joy,/To hear their voices raised, in happy eloquence. Aliteracja jest środkiem stylistycznym bardzo często stosowanym w literaturze języka angielskiego od najdawniejszych czasów[14].

Treść

edytuj

Jak zaznaczono na stronie tytułowej utwór Mulhollanda jest w jego zamiarze skrótowym ukazaniem zła, którego Kościół doświadczył w ostatnim czasie stanie Missouri (Intended as a brief exposure of the cruelties and wrongs, which the Church has lately experienced in the state of Missouri). Poemat został opatrzony mottem z biblijnej Księgi Przysłów: When the wicked beareth rule, the people mourn (29.2). Utwór rozpoczyna się apostrofą do Stanów Zjednoczonych, nazwanych Wielką Republiką Zachodniego Świata, ich mieszkańców i Erynu, czuli Irlandii, ojczyzny poety. Autor podkreśla, że prześladowania, o których będzie pisał zdarzyły się nie w jego rodzinnym kraju, znanym z okrucieństw, nie w państwach europejskich, w których przeważa despotyzm, ani nie w Azji czy w Afryce, gdzie kwitnie bałwochwalstwo, ale w Ameryce, będącej dumą całego świata i wzorem równości, praw i wolności. Poeta podkreśla wolność religijną w amerykańskim państwie i na tym tle zamierza ukazać krzywdy jakich doznali przedstawiciele nowego ruchu religijnego. Zaznacza, że te krzywdy wynikały z ich wiary.

Hail, Great Republic of this Western World!
Ye sons of peace, Columbia's freemen, hail!
Hear me, a son of Erin, sing the woes,
The heartless persecutions, which a few
Of late have suffered for their conscience' sake:
Not in that land so famed for cruel wrongs,
Which gave me birth and reared me up to man:
Not in the lands of European rule.
Where despotism less or more prevails:
Neither on Asia, nor Afric's shores.
Where barbarous idolatry holds sway.
But in America, the boast of all the world;
The pattern of equality, of rights, of freedom,
Liberty, and all that would ensure to men.
Their homes secure, their various altars free.
O! that my muse, would now inspire my pen
To paint the scenes which on my heart are sketched;
Or could I show in colors just and true,
How liberty is threatened; even now
Whilst yet I write, her votaries would fear.
James Mulholland, An address to Americans

Przypisy

edytuj
 1. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, [w:] Encyclopædia Britannica [dostęp 2017-02-08] (ang.).
 2. Mormons. en.wikisource.org. [dostęp 2017-02-08]. (ang.).
 3. JS1007.doc.. mormonpolygamydocuments.org. [dostęp 2017-02-08]. (ang.).
 4. Joseph Berg Esenwein, Mary Eleanor Roberts: The Art of Versification. Archive.org, 1920. s. 133-139. [dostęp 2017-02-08].
 5. Robert Burns Shaw: Blank Verse: A Guide to Its History and Use. books.google.pl, 2007. [dostęp 2017-02-08]. (ang.).
 6. Shakespearean Sonnet Basics: Iambic Pentameter and the English Sonnet Style. shakespeare-online.com. [dostęp 2017-02-08]. (ang.).
 7. Michał Głowiński, Teresa Kostkiewiczowa, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński: Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum, 2002, s. 618-619, seria: Vademecum Polonisty. ISBN 83-04-04615-6.
 8. Jacek Baluch, Piotr Gierowski: Czesko-polski słownik terminów literackich. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 37. ISBN 978-83-233-4066-9.
 9. Stanisław Sierotwiński: Słownik terminów literackich. Wrocław: Ossolineum, 1966, s. 24.
 10. Wiktor Jarosław Darasz: Mały przewodnik po wierszu polskim. Kraków: Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, 2003, s. 170-174. ISBN 83-900829-6-9.
 11. Alliteration. PoetryFoundation.org. [dostęp 2017-02-08]. (ang.).
 12. alliteration, [w:] Encyclopædia Britannica [dostęp 2017-02-08] (ang.).
 13. Josef Brukner, Jiří Filip: Poetický slovník (Aliterace). Praha: Mladá fronta, 1997, s. 19-21. ISBN 80-204-0650-6.
 14. Michail Leonovič Gasparov: Nástin dějin evropského verše. Praha: Dauphin, 2012, s. 58-72. ISBN 978-80-7272-248-8.

Bibliografia

edytuj