Anacjonalizm (esperanto sennaciismo) – termin wywodzący się z ruchu Esperanto, oznaczający kosmopolityczną koncepcję polityczną łączącą niektóre lub wszystkie z następujących tendencji i idei:

Anacjonalizm jest ideą Eugène Lantiego, założyciela Sennacieca Asocio Tutmonda (Światowy Związek Beznarodowościowy), która została opisana w jego publikacji For la Neŭtralismon! („Precz z Neutralizmem!”) w roku 1922.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • Elsudo, V., ABC de Sennaciismo, SAT, 1924
  • Lanti, E., La Laborista Esperantismo, SAT, 1928
  • Ejdelman, B. kaj Nekrasov, N., Sennaciismo kaj internaciismo, 1930
  • Lanti, E., Vortoj de Kamarado E. Lanti, 1931
  • Lanti, E., Manifesto de la Sennaciistoj, 1931
  • Lanti, E., Leteroj de E.Lanti, 1940

Linki zewnętrzne

edytuj