Otwórz menu główne

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki – czasopismo naukowe wydawane przez Instytut Historii Nauki PAN.

Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki
Częstotliwość półrocznik
Państwo  Polska
Wydawca Instytut Historii Nauki PAN
Rodzaj czasopisma Historia nauki
Pierwsze wydanie 1992
Redaktor naczelny prof. dr hab. Halina Lichocka

Ukazuje się od 1992 roku, początkowo jako półrocznik (dwa numery w ciągu roku), w latach 2002 - 2010 jako rocznik (dwa numery połączone w formie jednego tomu), a od 2011 r. ponownie jako półrocznik. Pod względem merytorycznym czasopismo to jest kontynuacją zainicjowanej ponad 50 lat temu i redagowanej przez Bogdana Suchodolskiego serii „Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”.

Czerpiąc z bogatych tradycji tamtej serii „Analecta” przyjęły jednak inną formułę i inne założenia metodologiczne. Na swoich kartach zamieszczają oryginalne, nigdzie wcześniej nie drukowane prace naukowe dotyczące historii wszystkich dziedzin nauki w Polsce i na świecie. Publikują zarówno obszerne, źródłowo udokumentowane rozprawy, jak i opracowania drobniejsze, poruszające rozmaite zagadnienia wiążące się z dziejami naukowej myśli w różnych epokach, opisywane z różnorodnych punktów widzenia. Wszystkie zamieszczane prace są uprzednio recenzowane przez odpowiednich specjalistów. Autorami publikacji są historycy nauki z całego kraju i z zagranicy.

Prace ogłaszane w „Analectach” pisane są głównie w języku polskim i posiadają streszczenia w języku angielskim. Redakcja „Analect” stale współpracuje z „The Central European Journal of Social Sciences and Humanities” (CEJSH) – międzynarodowym czasopismem elektronicznym, utworzonym przez Akademie Nauk krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry). Ten elektroniczny periodyk wydawany jest w języku angielskim. Są w nim zamieszczane m.in. streszczenia artykułów i rozpraw opublikowanych w „Analectach”.

Linki zewnętrzneEdytuj