Analit

substancja chemiczna zawarta w badanej próbce, która jest oznaczana ilościowo lub jakościowo

Analit – podlegający oznaczaniu składnik próbki analitycznej.

Analit może być składnikiem roztworu, mieszaniny gazów lub ciała stałego. Przykładem mogą być odpowiednio jony chlorkowe oznaczane w roztworze soli kuchennej, tlen oznaczany w powietrzu, czy żelazo oznaczane w stali.