Otwórz menu główne

Analit w chemii analitycznej jest to składnik próbki, który podlega oznaczaniu.

Analit może być składnikiem roztworu, mieszaniny gazów, czy składnikiem ciała stałego. Przykładem mogą być odpowiednio jony chlorkowe oznaczane w roztworze soli kuchennej, tlen oznaczany w powietrzu, czy żelazo oznaczane w stali.