Analiza aktywacyjna

Analiza aktywacyjna – metoda wykrywania śladowych ilości substancji poprzez wywołanie sztucznej promieniotwórczości izotopów tejże substancji. Pozwala na wykrywanie śladowych ilości pierwiastków, nawet rzędu bilionowych części grama[1].

Próbkę napromieniowuje się strumieniem cząstek naładowanych lub neutronów. Powstały radioizotop przeważnie oznacza się metodami radiometrycznymi. Pomiar najczęściej przeprowadza się równolegle, w tych samych warunkach, na wzorcu - substancji o znanej zawartości danego pierwiastka, w celu porównania. Dzięki znacznym i znanym różnicom między radioizotopami, wpływ innych pierwiastków (niebędących przedmiotem zainteresowania), jest niewielki[1].

Na czułość analizy ma wpływ między innymi[1]:

  • gęstość strumienia cząstek,
  • przekrój czynny napromieniowanego izotopu na wychwyt cząstek aktywujących,
  • półokres i rodzaj promieniowania emitowany przez aktywowany pierwiastek.

Zastosowania

edytuj

Analizę aktywacyjną stosuje się w[1]:

Odmiany analizy aktywacyjnej

edytuj

Nazwę analiza aktywacyjna często wydłuża się o człon określający rodzaj cząstek wywołujących sztuczną radioaktywność:

Przypisy

edytuj
  1. a b c d red. nacz. tomu Jan Zienkiewicz: red. nacz. Heliodor Chmielewski: Encyklopedia Techniki. T. Energia jądrowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1970, s. 16–17, seria: Encyklopedia Techniki.