Analiza egzystencjalna

Analiza egzystencjalna - w koncepcji Martina Heideggera opis podstawowych struktur Dasein - "bytu przytomnego". Heidegger, wychodząc od pojęcia "różnicy ontologicznej", tj. różnicy pomiędzy Byciem a bytami, stworzył egzystencjalną analitykę.