Analiza rzeczywista

dział analizy matematycznej badający funkcje rzeczywiste

Analiza rzeczywista – podstawowy dział analizy matematycznej badający funkcje rzeczywiste, zwłaszcza te zmiennej rzeczywistej. Operuje między innymi pojęciami z rachunku różniczkowego i całkowego jak różniczkowalność i całkowalność różnego rodzaju, definiując je ściśle, przez granice funkcji. Analiza rzeczywista bada tym narzędziem także ciągłość oraz jak te typowo analityczne własności wiążą się z innymi, zdefiniowanymi algebraicznie lub przez porządek jak okresowość, ograniczenie, monotoniczność czy własność Darboux. Jest to fundament innych działów analizy jak analiza wektorowa, równania różniczkowe, analiza harmoniczna czy zespolona. Wypracowane przez nią pojęcie ciągłości stało się centralne dla topologii, a miara określiła zakres badań probabilistyki.

Dla analizy rzeczywistej istotne bywają założenia teorii mnogości jak pewnik wyboru, a pewnej perspektywy na funkcje rzeczywiste dostarcza też analiza funkcjonalna.

Pojęcia edytuj

Wśród funkcji rzeczywistych wyróżnia się dziesiątki klas określonych własnościami jak:

Niektóre z tych rodzin funkcji tworzą struktury algebraiczne jak przestrzenie liniowe lub pierścienie, czasem jednocześnie – są wtedy algebrami nad ciałem. Te przestrzenie funkcyjne bywają wyposażane w dodatkowe struktury jak topologia, przez co mogą tworzyć przestrzenie liniowo-topologiczne – przedmiot badań analizy funkcjonalnej.

Twierdzenia edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Twierdzenia – analiza rzeczywista.

Poniższa lista obejmuje ponad 60 twierdzeń pogrupowanych tematycznie; większość z nich jest spotykana w standardowych kursach analizy rzeczywistej.

Ciągi rzeczywiste edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Kryteria zbieżności.

Ciągłość funkcji edytuj

 
Wykres funkcji   Ma ona własność Darboux, jednak niezależnie od przypisania jej wartości w zerze   nie będzie tam ciągła, ponieważ nie ma w tym punkcie granicy.

Różniczkowanie edytuj

 
Wykres funkcji Weierstrassa – ciągłej, ale nieróżniczkowalnej w żadnym punkcie
 
Wykres funkcji     Jest ona różniczkowalna, ale jej pochodna jest nieciągła w zerze, bo nie ma tam w ogóle granicy.
 
Funkcja Cantora, czasem zwana diabelskimi schodami – rosnąca mimo stacjonarności prawie wszędzie.
 
Wykres funkcji         W zerze, tj. dla   jest gładka (klasy  ), jednak nie jest tam analityczna (klasy  ), ponieważ jej wszystkie pochodne znikają.

Całkowanie edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Nierówności całkowe.

Inne edytuj

Oprócz tego do analizy rzeczywistej można zaliczyć twierdzenia analizy wielowymiarowej:

Twierdzenia analizy rzeczywistej miewają konsekwencje dla algebry:

W 2023 roku niektóre problemy w tej dziedzinie czekają na rozstrzygnięcie; przykładem może być zbieżność szeregu Flint Hills[7]:

 

Rozwój edytuj

Klasycy analizy rzeczywistej – w kolejnych wierszach:

Bernard Bolzano (1781–1848),
Augustin Louis Cauchy (1789–1857),
Karl Weierstraß (1815–1897),
Heinrich Eduard Heine (1821–1881),
Bernhard Riemann (1826–1866),
Richard Dedekind (1831–1916),
Jean Gaston Darboux (1842–1917),

Georg Cantor (1845–1918)
Z tym tematem związana jest kategoria: Analiza rzeczywista – naukowcy.

Niektóre twierdzenia analizy rzeczywistej noszą nazwiska uczonych z XVII i XVIII wieku jak Pierre de Fermat, Michel Rolle, Guillaume de l’Hospital i Joseph Louis Lagrange, jednak nie udowodnili oni tych wyników, nie mając jeszcze do tego odpowiednich narzędzi[potrzebny przypis].

Za początek tej dziedziny uznaje się XIX wiek, kiedy Bernard Bolzano, Augustin Louis Cauchy oraz Karl Weierstraß podali ścisłe definicje granicy ciągu oraz funkcji, co pozwoliło też na formalne zdefiniowanie pochodnej. Inni matematycy przysłużeni tej nauce to m.in.:

Richard Dedekind i Georg Cantor sformułowali teriomnogościowe podstawy analizy rzeczywistej jak aksjomaty i konstrukcje liczb rzeczywistych. W XX wieku Henri Lebesgue uogólnił całkę Riemanna, otwierając teorię miary. W latach 20. XXI wieku dziedzina ta jest dalej rozwijana; poświęcono jej m.in. publikowany w USA dwurocznik „Real Analysis Exchange”[8] oraz osobne katedry[9][10].

Rozwinięciem analizy rzeczywistej są:

Analiza rzeczywista w Polsce edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Analiza rzeczywista – polscy naukowcy.

W Polsce analizą rzeczywistą zajmowali się między innymi:

Przypisy edytuj

 1. Penrose 2004 ↓, s. 378.
 2.   Discontinuity point (ang.), Encyclopedia of Mathematics, encyclopediaofmath.org [dostęp 2023-02-23].
 3. Kaczor i Nowak 2001 ↓, s. 13.
 4. Schinzel 1976 ↓, s. 44.
 5.   Michał Krych, Funkcja Γ Eulera, mimuw.edu.pl [dostęp 2023-02-22].
 6. Michał Tarnowski, Reguła znaków Kartezjusza, [w:] pismo „Delta”, deltami.edu.pl, czerwiec 2023, ISSN 0137-3005 [dostęp 2023-08-06] (pol.).
 7. Eric W. Weisstein, Flint Hills Series, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.).
 8.   Real Analysis Exchange, Michigan State University Press, msupress.org [dostęp 2023-02-06].
 9.   Katedra Funkcji Rzeczywistych, Uniwersytet Łódzki, uni.lodz.pl [dostęp 2023-02-15].
 10.   Katedra Funkcji Rzeczywistych i Algebry, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, algebra.ukw.edu.pl [dostęp 2023-02-15].

Bibliografia edytuj

Literatura edytuj

Polskojęzyczna
Anglojęzyczna
 • Bernard R. Gelbaum, John M.H. Olmsted, Counterexamples in Analysis, Dover Publications, 2003, ISBN 978-048642875-8.

Linki zewnętrzne edytuj

 • Eric W. Weisstein, Real Analysis, [w:] MathWorld, Wolfram Research (ang.). [dostęp 2023-02-06].