Otwórz menu główne

Andrzej Ameljańczyk

polski generał, wieloletni komendant WAT

Andrzej Jan Ameljańczyk (ur. 5 sierpnia 1949 w Gdyni) – profesor nauk technicznych, specjalista w zakresie cybernetyki oraz informatyki w obszarze optymalizacji wielokryterialnej, teorii gier oraz algorytmów rozpoznawania wzorców w zastosowaniach diagnostyki medycznej. Generał dywizji Wojska Polskiego, były komendant - rektor Wojskowej Akademii Technicznej dwóch kolejnych kadencji oraz dziekan Wydziału Cybernetyki WAT, były dyrektor Departamentu Polityki Zbrojeniowej, były dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT (2008–2012), członek Komitetu Informatyki PAN.

Andrzej Ameljańczyk
generał dywizji generał dywizji
Data i miejsce urodzenia 5 sierpnia 1949
Gdynia, Polska
Odznaczenia
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi

ŻyciorysEdytuj

Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie z 1973 r. W 1975 r. obronił pracę doktorską w Centrum Cybernetyki Stosowanej i Informatyki PAN w Warszawie. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w roku 1979 na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W roku 1987 uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego w zakresie nauk technicznych. W latach 1983–1989 dziekan Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej. W latach 1989–1992 pełnił funkcję prorektora do spraw dydaktycznych oraz prorektora do spraw naukowych (1992–1995). Od roku 1995 do 2003 rektor Wojskowej Akademii Technicznej. W tym czasie Wojskowa Akademia Techniczna lokowała się w ścisłej czołówce rankingów uczelni technicznych w Polsce. Jest pomysłodawcą i autorem projektu Parku Nauki i Technologii TECHNOPOLIS, który był planowany do realizacji na warszawskim Bemowie. Gorący orędownik podniesienia Wojskowej Akademii Technicznej do rangi uniwersytetu oraz gruntownej reformy wyższego szkolnictwa wojskowego. W 1995 r. awansowany do stopnia generała brygady, a w roku 1997 do stopnia generała dywizji. Pracując w WAT jako pracownik naukowo-dydaktyczny, w ciągu ponad 40 lat prowadził wykłady z takich przedmiotów jak: optymalizacja wielokryterialna, teoria gier, badania operacyjne, podstawy optymalizacji, matematyka dyskretna, modelowanie sytuacji konfliktowych, programowanie matematyczne, komputerowe systemy wspomagania procesów decyzyjnych, matematyczne metody wspomagania decyzji, metody badania podobieństwa w algorytmach rozpoznawania wzorców. W latach 2003-2010 prowadził dodatkowo wykłady na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, a później w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Warszawie. Jest autorem ponad 250 prac naukowych opublikowanych w kraju i za granicą m.in. w USA, Rosji, Włoszech, Niemczech i Chinach. Jego monografia pt.”Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania”, wydana w roku 1984 przez Ossolineum stała się pierwszą, monograficzną publikacją w kraju, wprowadzającą uogólnienia w zakresie teorii optymalizacji i optymalizacji wielokryterialnej. Kolejne prace wniosły wiele istotnych faktów w obszarze rozwiązań wieloosobowych gier kooperacyjnych (konkurencyjne do idei nucleolusa Schmeidlera), modeli negocjacyjnych i przetargowych, grupowego podejmowania decyzji oraz optymalizacji przy wielu celach. Pełniąc zawodową służbę wojskową, zajmował szereg stanowisk związanych z techniką wojskową: m.in. funkcję dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej MON, dyrektora ds. uzbrojenia Polski  przy NATO oraz Szefa Logistyki Wojsk Lądowych przygotowując od strony technicznej i sprzętowej Polskie Kontyngenty do misji w Iraku a później w Afganistanie. Przez wiele lat był przedstawicielem Polski w różnych agendach NATO i UE. Między innymi reprezentował Polskę w Europejskiej Agencji ds. Obrony oraz był członkiem Rady Nauki i Technologii NATO. Był współautorem (2004) Programu Robotyzacji Przyszłego Pola Walki w ramach programu FCS (Future Combat System). Za działalność w obszarze rozwoju techniki i wynalazczości został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim OOP oraz belgijskim Krzyżem Komandorskim w Brukseli. Aktywnie działał jako członek wielu towarzystw naukowych i rad naukowych między innymi: PTC, PTBOiS, PTI, PTSK, Armed Forces Communications and Electronic Association oraz Research Technology Board of NATO. W lutym 2008 roku przeniesiony do rezerwy. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Instytucie Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT. Obszar aktualnej działalności naukowej to przede wszystkim modelowanie i optymalizacja systemów wspomagania decyzji w zastosowaniach medycznych. Jest specjalistą w dziedzinie wielokryterialnych algorytmów diagnozowania medycznego oraz modelowania wzorców medycznych. Uczestnik kilku projektów z obszaru zastosowania nowoczesnych metod modelowania matematycznego i informatyki w służbie zdrowia (m.in. „Modelowanie repozytorium i analiza efektywności informacyjnej wytycznych i ścieżek klinicznych”, „Budowa nowoczesnej aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki i  leczenia chorób cywilizacyjnych” oraz „System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniu organów nadzoru sanitarnego w przypadku zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmowa”). Inicjator i współautor nowego kierunku studiów „Informatyka w medycynie” na Wydziale Cybernetyki. Członek Komitetu Informatyki PAN.

Ordery i odznaczeniaEdytuj

oraz wiele medali resortowych.

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Słownik biograficzny profesorów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (opracował zespół autorski Maria Fafińska, Małgorzata Kubacka, Agnieszka Orłowska-Rachwał, Elżbieta Pietraszkiewicz), wydanie II, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2009, s. 10 (z fotografią)
  • Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej 1968-2008 (praca zbiorowa pod redakcją naukową Wojciecha Włodarkiewicza), Redakcja Wydawnictw Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa 2008, s. 240-242
  • Mariusz Jędrzejko, Mariusz Lesław Krogulski, Marek Paszkowski, Generałowie i admirałowie III Rzeczypospolitej (1989-2002), Wydawnictwo „Von Borowiecky”, Warszawa 2002, s. 44 (z fotografią)
  • Strona internetowa Instytutu Systemów Informatycznych Wydziału Cybernetyki WAT

Linki zewnętrzneEdytuj