Otwórz menu główne

Andrzej Andrusiewicz (ur. 23 marca 1940 w Przemyślu) – polski historyk, politolog, znawca dziejów Rosji oraz krajów Europy Środkowej i Wschodniej.

ŻyciorysEdytuj

W 1967 ukończył studia na Wydziale Filologiczno-Historycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, w latach 1968-1973 wykładał historię w Studium Nauczycielskim w Przemyślu, w latach 1974-1975 był wykładowcą Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, w latach 1974-1980 także nauczycielem w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przemyślu. W 1979 obronił pracę doktorską. W latach 1981-1984 odbył staż habilitacyjny w Akademii Nauk Społecznych PZPR. Do roku 1990 pracownik Instytutu Historii Ruchu Robotniczego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych i Akademii Nauk Społecznych PZPR, w latach 1986-1990 kierował Zakładem Historii Polskiego Ruchu Robotniczego ANS PZPR. W 1984 habilitował się na podstawie pracy Stronnictwo Pracy 1937-1950: ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. W 1991 mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1995 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Od 1991 był pracownikiem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (później Uniwersytetu Rzeszowskiego), wykładał też Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Redaktor naczelny pism: "Polska i jej wschodni sąsiedzi" (1997-2009), "Studia Społeczno-Polityczne" (2007-2009).

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Przemyskie rady robotnicze w latach 1918-1919 : referat z sesji popularno-naukowej Echa Rewolucji Październikowej w Przemyślu, odbytej w dniu 28 października 1977 r., Przemyśl: PTH - WAP 1977.
 • Stanisław Łańcucki, Warszawa: "Książka i Wiedza" 1985.
 • Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym Polski Ludowej, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1985.
 • Kwestia robotnicza w myśli społecznej kościoła rzymsko-katolickiego a chrześcijańska demokracja w Polsce 1891-1950, Warszawa: ANS, 1987.
 • Stronnictwo Pracy 1937-1950: ze studiów nad dziejami najnowszymi chadecji w Polsce, Warszawa: PWN 1988.
 • Dzieje Dymitriad 1602-1614, t. 1: Nadzieje i oczekiwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ANS 1990.
 • Dzieje Dymitriad 1602-1614, t. 2: Na rozdrożu dziejów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ANS 1990.
 • Mit Rosji: studia z dziejów i filozofii rosyjskich elit,, t. 1-2, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1994.
 • Polska 1980-1990: kalendarz dekady przełomu, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1995.
 • Polska 1991-1995: kalendarz wydarzeń, Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej 1997.
 • Dzieje wielkiej smuty, Katowice: "Śląsk" 1999.
 • Carowie i cesarze Rosji: szkice biograficzne, Warszawa: Fakty 2001.
 • Cywilizacja rosyjska, t. 1-3, Warszawa: "Książka i Wiedza" 2004-2009.
 • Iwan Groźny, Warszawa: "Świat Książki" 2006.
 • Dymitr Samozwaniec i Maryna Mniszech, Warszawa: Świat Książki 2009.
 • (redakcja) Wiaczesław Szalkiewicz, Świat myśli słowiańskiej: z historii filozofii i myśli społeczno-politycznej narodów słowiańskich, pod red. Andrzeja Andrusiewicza, Rzeszów - Boguchwała: Max - Druk Drukarnia Medyczna Aneta i Grzegorz Siewiorek, Monika Micek-Wilk 2009.
 • Piotr Wielki: prawda i mit, Warszawa: Świat Książki 2011.
 • Katarzyna Wielka: prawda i mit, Warszawa: Świat Książki 2012.
 • Krwawa dekada. Polska interwencja w Rosji 1602-1612: dyplomacja, samozwańcy, wojna, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013.
 • Romanowowie: imperium i familia, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2014.
 • Aleksander I: wielki gracz, car Rosji - król Polski, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2015.

BibliografiaEdytuj

 • Kto jest kim w Polsce. Edycja IV, wyd. Warszawa 2001, s. 10
 • Andrzej Andrusiewicz w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).