Andrzej Czuryło

Andrzej Czuryło herbu Korczak (ok. 1460 - 1534) – burgrabia krakowski (1503 r.), kasztelan przemyski i stolnik przemyski, właściciel dóbr Stojanice i Wielopole (od 1523 r.)

Andrzej Czuryło
Andrzej Czuryło herbu Korczak
Data urodzenia

1460

Data śmierci

1534

Zawód, zajęcie

burgrabia, kasztelan, stolnik, poseł na sejm

Majątek

Stojanice, Wielopole

Rodzice

Andrzej Czuryło z Goraja

Dzieci

Mikołaj Czuryło

ŻyciorysEdytuj

Pochodził z rodu Panów z Goraja. Miał ojca Andrzeja Czuryłę z Goraja. Dziadkiem jego był Andrzej i pradziadkiem Andrzej Czuryło, mąż Elżbiety – podkomorzy halicki (1436).

Miał syna Mikołaja Czuryłę. Wnukiem jego był Marcin Czuryło (XVI w.) dworzanin królewski, a żoną wnuka była Katarzyna Felsztyńska-Odnowska. W 1523 r. kupił on Wielopole Skrzyńskie od sióstr Anny i Małgorzaty i Katarzyny Kamienieckich, córek Jan Kamienieckiego (ok. 14631513).

Był posłem na sejm 1511 roku z województwa ruskiego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej. Warszawa 2013, s. 52.

BibliografiaEdytuj

  • Stanisław Gawęda: Rozwój Latyfundium Kamienieckich... [W:] Krosno – studia z dziejów miasta i regionu / red. Stanisław Cynarski. T. III. Kraków, 1995, s. 70.
  • Polski Słownik Biograficzny. T. 4, s. 373.