Andrzej Dobiecki

Andrzej (Jędrzej) Dobiecki herbu Ossoria – konsyliarz Rady Nieustającej w 1784 roku[1], cześnik chęciński w latach 1755-1764, chorąży chęciński w latach 1764-1783, podkomorzy sandomierski w latach 1783-1793[2], rotmistrz chorągwi 3 Brygady Kawalerii Narodowej w latach 1787-1791, chorąży znaku pancernego wojewody podlaskiego w 1764 roku.

Był synem Jana Dobieckiego i Anny Derszniak. Żonaty z Gertrudą Dunin i Franciszką Tymowską[3].

Był członkiem konfederacji generalnej 1764 roku[4]. W 1764 roku wyznaczony przez konfederację do lustracji dóbr królewskich i innych dóbr w powiatach radomskim, opoczyńskim i chęcińskim oraz ziemi stężyckiej województwa sandomierskiego[5]. Był posłem województwa sandomierskiego na sejm konwokacyjny (1764)[6]. W 1764 roku był elektorem Stanisława Augusta Poniatowskiego z województwa sandomierskiego[7]. Komisarz z rycerstwa w Komisji Wojskowej Koronnej w latach 1765-1770[8] i w 1775 roku[9]. Członek konfederacji Andrzeja Mokronowskiego i poseł na sejm 1776 roku z województwa sandomierskiego[10]. Poseł z województwa sandomierskiego na sejm 1784 roku[11]. Był komisarzem Sejmu Czteroletniego z powiatu chęcińskiego województwa sandomierskiego do szacowania intrat dóbr ziemskich w 1789 roku[12]. W 1790 roku był członkiem Komisji Porządkowej Cywilno-Wojskowej dla powiatu opoczyńskiego i chęcińskiego województwa sandomierskiego[13].

W 1783 roku został kawalerem Orderu Świętego Stanisława.

PrzypisyEdytuj

 1. Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889, s. 8.
 2. Urzędnicy województwa sandomierskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Krzysztof Chłapowski i Alicja Falniowska-Grabowska. Kórnik 1993, s. 176.
 3. Szymon Konarski, Kanoniczki warszawskie, Paryż 1952, s. 173.
 4. Konfederacya Generalna Koronna Po doszłym Seymie Convocationis Zaczęta w Warszawie Dnia 23. Czerwca Roku Pańskiego 1764. Ręką J. O. Xcia Jmci Prymasa Korony Polskiey [...] Stwierdzona, [b.n.s]
 5. Volumina Legum tom VII, Petersburg 1860, s. 23.
 6. Dyaryusz seymu convocationis siedmio- niedzielnego warszawskiego : zdania, mowy, projekta y manifesta w sobie zawierający, przez sessye zebrany r. p. 1764, brak paginacji, foliacja k. 87.
 7. Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 46.
 8. Antoni Sozański, Imienne spisy osób duchownych, świeckich i wojskowych, które w pierwszych ośmiu latach panowania króla Stanisława Poniatowskiego od 1764-1772 r. w rządzie lub przy administracyi Rzeczypospolitéj udział brały [...]. Cz. 1, Tablice i rejestr, Kraków 1866, s. 10.
 9. Kolęda warszawska na rok 1775, Warszawa 1775 [b.n.s]
 10. Volumina Legum, t. VIII, Petersburg 1860, s. 528.
 11. Dyaryusz Seymu Wolnego Ordynaryinego Grodzienskiego Szescioniedzielnego Roku Panskiego MDCCLXXXIV. Dnia 4. Miesiąca Pazdziernika Oprawującego Się. Warszawa 1785, s. 3.
 12. Volumina Legum, t. IX, Kraków 1889, s. 78.
 13. Dziennik rządowo-ekonomiczno handlowy. Zaymuiący różne Wiadomości,Rządowe, Handlowe, Ekonomiczne, Fbryczne, Kontraktowe na Dobra, Summy, i Produkta.Zajmujący 3 miesiące kwiecień may czerwiec 1790. R.5. T. II., s. 381.

BibliografiaEdytuj

 • Mariusz Machynia, Czesław Srzednicki, Wojsko koronne. Sztaby i kawaleria, Kraków 2002.