Andrzej Dydyński

Andrzej (Jędrzej) Dydyński (Dedyński, Dedeński) herbu Gozdawa (zm. w 1704 roku) – wojski przemyski w latach 1695-1703, sędzia kapturowy ziemi przemyskiej w 1696 roku[1].

Poseł na sejm pacyfikacyjny 1699 z województwa ruskiego.

Jego żoną została córka Tomasza Leszczyńskiego[2].

PrzypisyEdytuj

  1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 22. Lauda sejmikowe. T. 3. Lauda wiszeńskie 1673-1732 r., Lwów 1914, s. 284.
  2. Adam Boniecki: Herbarz polski. T. 14: Lasoccy – Liwiński. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1911, s. 145.

BibliografiaEdytuj

  • Bogusław Dybaś, Sejm pacyfikacyjny w 1699 r., Toruń 1991, s. 241.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. T. 3 : Ziemie ruskie. Zeszyt 1 : Urzędnicy wojewόdztwa Ruskiego XIV–XVIII wieku (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy / oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 328.