Andrzej Gaca

polski prawnik i historyk

Andrzej Gaca (ur. 1951[1]) – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez całą swoją karierę naukową związany z tymże uniwersytetem.

Od 1974 roku zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Początkowo pracował w Zakładzie, następnie w Katedrze Powszechnej Historii Państwa i Prawa. Zatrudniony kolejno na stanowiskach asystenta i adiunkta, a następnie od 2010 roku, jako profesor nadzwyczajny uczelni. Pełnił również funkcje Kierownika Katedry w latach 2010-2019[2].

Tytuł doktora uzyskał w roku 1986, promotorem pracy był prof. dr hab. Zbigniew Zdrójkowski[3]. W roku 2008 uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych (specjalność: historia prawa) na podstawie pracy habilitacyjnej „Prawo jutlandzkie Waldemara II (jyske lov) z 1241 roku[4][5]”.

Wykładał na wydziale prawa oraz na wydziale stosunków międzynarodowych w Wyższej Szkole Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni, a następnie w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu w Gdyni.

Jego zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z historią ustroju i prawem państw skandynawskich, a także Rosji i Włoch oraz dziejami integracji europejskiej[6].

Redaktor Naczelny Studia Iuridica Toruniensia[7], członek Rady Naukowej Toruńskich Studiów Polsko-Włoskich (Studia Polacco Italiani di Toruń)[8].

PrzypisyEdytuj

  1. Gaca, Andrzej d (1951- ). Biblioteka Narodowa. [dostęp 12 września 2019].
  2. Historia - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.law.umk.pl [dostęp 2020-03-03].
  3. Wykaz stopni doktora nauk prawnych nadanych na Wydziale Prawa i Administracji - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.law.umk.pl [dostęp 2020-03-03].
  4. Dr hab. Andrzej Gaca, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2020-03-03].
  5. Wykaz stopni doktora habilitowanego nauk prawnych nadanych na Wydziale Prawa i Administracji - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, www.law.umk.pl [dostęp 2020-03-03].
  6. Bibliografia prac Andrzej Gaca http://bg.cm.umk.pl/scripts/splendor/expert4e.exe.
  7. Studia Iuridica Toruniensia, Zespół redakcyjny, apcz.umk.pl [dostęp 2020-03-03].
  8. Studia Polacco-Italiani di Toruń, https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/TSP-W/about/editorialPolicies#custom-1.goły link w tytule