Otwórz menu główne

Andrzej Grudzińskikasztelan bydgoski w latach 1486-1513 .

Andrzej Grudziński
Herb
Grzymała
Rodzina Grudzińscy
Data śmierci między czerwcem a październikiem 1513

Pochodził z rodu Grzymałów. Dzierżył urząd kasztelana bydgoskiego od 20 listopada 1486 r. do śmierci między czerwcem a październikiem 1513 r.

Jego osoba jest często wymieniana na kartach ksiąg sądowych w różnych sądach wielkopolskich. Sprawy tam poruszane dotyczyły najczęściej kwestii majątkowych. W lipcu 1499 r. miał również sprawę w Gnieźnie w konsystorzu.

BibliografiaEdytuj

  • Zyglewski Zbigniew. Późnośredniowieczne urzędy i urzędnicy w powiecie bydgoskim. Urzędnicy ziemscy – starostowie, burgrabiowie [w.] Prace Komisji Historii Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego. T.16. Bydgoszcz jako ośrodek administracyjny na przestrzeni wieków. Zbiór studiów pod red. Zdzisława Biegańskiego i Włodzimierza Jastrzębskiego. Bydgoszcz 1998.