Andrzej Jałbrzyk Wyszyński

Andrzej Jałbrzyk Wyszyński herbu Grabie (zm. przed 23 lutego 1595) – sędzia ziemski bielski w 1591 roku, podstarosta brański w latach 1590-1591, wojski drohicki w latach 1586-1591, pisarz grodzki brański w latach 1573-1590.

W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[1]. W 1589 roku był sygnatariuszem ratyfikacji traktatu bytomsko-będzińskiego na sejmie pacyfikacyjnym.

PrzypisyEdytuj

  1. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M. D. LXXX VII – Wyd. B, s. [b.n.s]

BibliografiaEdytuj

  • Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dogiel, t. I, Wilno 1758, s. 238.
  • Urzędnicy podlascy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Ewa Dubas-Urwanowicz, Włodzimierz Jarmolik, Michał Kulecki, Jerzy Urwanowicz. Kórnik 1994, s. 197.