Andrzej Kidyba

polski prawnik, radca prawny, specjalista w zakresie prawa handlowego

Andrzej Kidyba (ur. 25 marca 1957 w Radomiu) – polski prawnik, radca prawny, profesor nauk prawnych, specjalista w zakresie prawa handlowego, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UMCS.

Andrzej Kidyba
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia 25 marca 1957
Radom
Zawód, zajęcie prawnik, radca prawny, nauczyciel akademicki
Tytuł naukowy profesor zwyczajny
Alma Mater Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydział Wydział Prawa i Administracji
Strona internetowa

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 1980 roku. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1989 roku na podstawie rozprawy „Dyrektor jako organ przedsiębiorstwa państwowego” – praca wyróżniona w konkursie na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne. W 1998 został doktorem habilitowanym po obronie rozprawy pt. Status prawny komandytariusza. W 1982 roku ukończył aplikację sędziowską zakończoną egzaminem. W 1984 zdał egzamin i został wpisany na listę radców prawnych.

Od 2000 jest profesorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, od 2005 profesorem zwyczajnym.

Od 1999 roku kieruje Lubelską Fundacją Rozwoju.

W latach 2006–2018 był kierownikiem Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego UMCS. W latach 1999–2005 był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Organizator Szkoły Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Promotor 10 prac doktorskich, recenzent w 21 przewodach doktorskich i 15 przewodach habilitacyjnych, w 8 postępowania o nadanie tytułu profesora oraz w 2 o nadanie godności Doktora Honoris Causa. Promotor ok. 800 prac magisterskich oraz licencjackich, a także ponad 100 prac na studiach podyplomowych.

Od 2007 roku jest Konsulem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Lublinie.

Pełni również funkcje arbitra przy:

 • Sądzie Arbitrażowego przy Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Sądzie Arbitrażowego Międzynarodowej Izby Handlowej w Zurychu,
 • Instytucie Arbitrażowym przy Izbie Handlowej w Sztokholmie (SCC),
 • Centrum Mediacyjnym i Arbitrażowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) w Genewie,
 • Sądzie Arbitrażowym Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu (ICC),
 • Sądzie Polubownego przy Związku Banków Polskich,
 • Sądzie Arbitrażowym Krajowej Izby Gospodarczej oraz licznych sądów polubownych Ad Hoc w Polsce,
 • Krajowej Konfederacji Pracodawców lewiatan,
 • Centrali Arbitrażu federalnych Izb Gospodarczych w Wiedniu.

Jest autorem, współautorem oraz redaktorem ponad 300 publikacji naukowych, w tym ok. 50 opracowań książkowych, ponad 170 artykułów naukowych oraz części w pracach zbiorowych, 10 recenzji, 5 glos. Współautor projektu zmian w Kodeksie Spółek Handlowych. Współautor ustawy „O swobodzie działalności gospodarczej”.

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Status prawny komandytariusza
 • Atypowe spółki handlowe
 • Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz
 • Kodeks Spółek Handlowych. Objaśnienia
 • Kodeks Spółek Handlowych – Komentarz (t. I i II)
 • Prawo handlowe
 • Prawo Spółek Handlowych
 • Handlowe spółki osobowe
 • Kodeks cywilny. Komentarz – redaktor
 • 100/60. Setką na sześćdziesiątkę. Felietony, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2017 ​ISBN 978-83-8124-009-3

Linki zewnętrzneEdytuj