Andrzej Kretkowski (zm. 1643)

Andrzej Kretkowski herbu Dołęga (zm. w 1643 roku) – wojewoda brzeskokujawski w latach 1637-1643, kasztelan brzeskokujawski w latach 1632[1]–1637, podkomorzy brzeskokujawski w latach 1623–1632, marszałek dworu królewicza Aleksandra.

Herb Dołęga

Jako senator wziął udział w sejmach: 1632 (I), 1632 (III), 1633, 1634, 1635 (I), 1635 (II), 1638, 1640 i 1641 roku[2].

Syn Łukasza (zm. 1603), kasztelana brzeskokujawskiego i Barbary Drzewickiej (zm. 1622). Brat Erazma (1595–1639), oficjała generalnego krakowskiego. Dwukrotnie żonaty. Pierwsza żona Katarzyna Konopacka, córka Łukasza i siostra Fabiana (zm. 1619), kanonika poznańskiego, gnieźnieńskiego i chełmińskiego urodziła 3 synów i 4 córki. Druga żona Jadwiga Tylicka była córką Jakuba Tylickiego, cześnika kaliskiego.

Studiował w Würzburgu w 1601 roku, w Padwie w 1601 roku, Bolonii w 1603 roku[3].

Poseł na sejm 1618, następnie podkomorzy Brześcia Kujawskiego 1623. Poseł z województwa brzeskokujawskiego na sejm i deputat tego województwa na Trybunał Skarbowy Koronny w 1627 roku[4]. Poseł na sejm 1628 roku[5]. Poseł na sejm zwyczajny 1629 roku z województwa brzeskokujawskiego i inowrocławskiego[6]. Podpisał pacta conventa Władysława IV Wazy w 1632 roku[7]. W latach 1632–1637 pełnił urząd kasztelana brzeskokujawskiego. Od 1637 do 1643 wojewoda brzeskokujawski.

PrzypisyEdytuj

  1. Wierzbicki podaje datę około 1631 roku
  2. Leszek Andrzej Wierzbicki, Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej, Warszawa 2017, s. 87.
  3. Marcin Broniarczyk, Wykształcenie świeckich senatorów w Koronie za Władysława IV, w: Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 2 (2012), s. 284.
  4. Volumina Legum, t. 3, Petersburg 1859, s. 261.
  5. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 96.
  6. Anna Filipczak-Kocur, Sejm zwyczajny z roku 1629, Warszawa-Wrocław 1979, s. 106.
  7. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 16.

BibliografiaEdytuj

  • Adam Boniecki "Herbarz Polski" (tom XII, str. 268–276, Kretkowscy herbu Dołęga)
  • Hr. Seweryn Uruski "Rodzina. Herbarz szlachty polskiej" (tom VIII, str. 53–56, Kretkowscy herbu Dołęga)