Andrzej Piskulak (ur. 23 maja 1959 w Kielcach) – polski dziennikarz, redaktor, publicysta, pisarz, autor tomików wierszy, powieści i dramatów, publikujący także pod pseudonimami i kryptonimami, m.in.: Apis, ap, pa, Krystyna Kowalska. Mieszka w Zagnańsku. Ukończył Technikum Mechaniczne w Kielcach w 1979 r. oraz Studium Zaoczne Oświaty i Kultury dla Dorosłych w Warszawie 1989 r. Aktualnie jest rencistą.

Andrzej Piskulak
Apis, pa, ap, Krystyna Kowalska
Ilustracja
Data i miejsce urodzenia

23.05.1959
Kielce

Narodowość

Polska

Język

polski

Dziedzina sztuki

Poezja Literatura piękna

Ważne dzieła

"Po trzeciej zmianie" "Poezjoborze" "Lirobranie" "Wincenty i Kadłubek"

Odznaczenia
Złoty Krzyż Zasługi Brązowy Krzyż Zasługi Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
Nagrody

Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Milczewskiego-Brunona (1986)
Świętokrzyska Nagroda Kultury ‘2010
Nagroda Prezydenta Kielc(2011)
Nagroda w Dziedzinie Kultury Powiatu Kieleckiego (2010)
Nagroda Okolicznościowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014)
Nagroda Miasta Kielce (2016)
Nagroda Menora Przyjaźni (2017)

Strona internetowa

Kariera dziennikarska i literacka i praca zawodowa Edytuj

Kariera literacka Edytuj

Jako poeta zadebiutował w – 1978 r. drukiem kolumny wierszy w miesięczniku społeczno-kulturalnym „Przemiany”. W latach 1980–1989 – był członkiem Korespondencyjnego Klubu Młodych Pisarzy im. Stanisława Czernika w Kielcach. Pełnił w nim m.in. funkcję wiceprzewodniczącego. Od 1986 do 2019 r. był zrzeszony w Związku Literatów Polskich. Przez jedną kadencję pełnił funkcję sekretarza Zarządu Kieleckiego Oddziały ZLP i był delegatem na Zjazd Krajowy.

W latach 2004–2006 był redaktorem naczelnym Świętokrzyskiego Magazynu Kulturalno – Artystycznego „Dedal”. Ponadto współpracował z redakcjami – miesięcznika krajoznawczego „Nasza Baba Jaga”, wydawanego w Kielcach oraz Ilustrowanego Miesięcznika Społeczno-Kulturalno – Artystycznym „Radostowa” wydawanego w Starachowicach. W latach 2011–2015 społecznie pełnił funkcji sekretarza redakcji Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego oraz sekretarza redakcji wydawanego w Kielcach miesięcznika kulturalno – artystycznego Wici.Info. Jego utwory literackie publikowane były m.in.: w „Radarze”, Magazynie „Słowa Ludu”, „Kulturze”, „Tu i Teraz”, „Życiu Literackim”, „Przemianach”, „Na Przełaj” i „Okolicach”.

Praca i kariera dziennikarska Edytuj

Jako dziennikarz zadebiutował w 1979 r. w kieleckiej popołudniówce „Echo Dnia”. Od tego czasu w różnych latach współpracował z wydawanymi w Kielcach gazetami: „Słowo Ludu”, „Echu Dnia” „Przemiany”, pracując jednocześnie w innych zawodach.

W latach 1986–1997 był zatrudniony na etacie dziennikarza – publicysty w dziennikach: m.in. „Echo Dnia”, „Słowo Ludu”, „Gazeta Kielecka”, „Postscriptum”, „Kieleckie Aktualności Tygodnia”, „Kalejdoskop Tygodnia”. Był stałym współpracownikiem m.in.: Kuriera Polskiego, „Dziennika Radomskiego”, miesięcznika „Plotkarka” „Inspiracje”, „Nowych Książek”, „Expressu Wieczornego”, „Sztandaru Młodych”, „Gazety Młodych”, miesięcznika „Okolice”, tygodnika „Nasze Kielce” i publicystą kwartalnika „Świętokrzyskie”. W latach 1992–1997 był stałym korespondentem i komentatorem z Sejmu i Senatu dla gazet m.in.: „Echa Dnia, „Słowa Ludu”, „Gazety Kieleckiej”.

Od 1997 do 2000 r. prowadził działalność gospodarczą pod nazwą Agencja Usług Wydawniczo–Dziennikarsko–Reklamowych A. Piskulak. Po przerwie spowodowanej ciężką chorobą kontynuował ją w latach 2008–2016 pod nazwą Agencja Usług Dziennikarskich Apis–Press. W ich ramach był redaktorem naczelnym wydań kieleckich „Kuriera Polskiego”, „Gazety Zagnańskiej”, „Kuriera Masłowskiego”, „Wiadomości Chęcińskich”, „Głosu Nowin”, miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Staropolska”. W latach 2010–2012 był animatorem dziennikarskim w Fundacji Nowe Media w Warszawie. Od 2010 należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, pełnił funkcję sekretarza Zarządu Kieleckiego Oddziału i członka Sądu Koleżeńskiego. W latach 2006 - 2022 był dziennikarzem Katolickiej Agencji Informacyjnej.

Praca zawodowa Edytuj

Pracował jako tokarz w latach 1979–1980 w Ośrodku Transportu Leśnego w Zagnańsku. Od 1980 do 1986 był pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, m.in.: odprawiaczem pociągów, dyspozytorem wagonowym i dyspozytorem ds. transportów wojskowych. W latach 1986–1989 był dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Zagnańsku. W 1990 r. pracował jako instruktor kulturalno-oświatowy w Młodzieżowym Centrum Kultury w Kielcach.

Działalność społeczna Edytuj

W 1980 r. był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na Stacji PKP Kielce. W latach 2003–2005 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Pięknych w Kielcach. Od 2012 r. jest sekretarzem Stowarzyszenie Plus Minus 50.

Publikacje Edytuj

Tomiki wierszy Edytuj

Powieści Edytuj

Sztuki teatralne Edytuj

  • Pozytywne życie – opublikowana w Świętokrzyskim Kwartalniku Literackim nr 1 – 2 w 2007 r.
  • Plusiak, Zmartwychprzybyły, Bagnet "1920 (Utwory sceniczne), Kielce 2021, ISBN 978-83-62087-02-0

Wydawnictwa książkowe i audio Edytuj

Antologie Edytuj

Wiersze w wydawnictwach książkowych Edytuj

Eseje w wydawnictwach zbiorowych Edytuj

Posłowia i przedmowy Edytuj

W swym dorobku ma także liczne recenzje krytyczno – literackie opublikowane w czasopismach oraz posłowia i przedmowy do książek wydanych przez innych autorów. Są to m.in.:

Bibliografia Edytuj

  1. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Andrzeja Piskulaka. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce, 2008, ISBN 978-83-60108-83-3. Opublikowana została w wersji książkowej, na płycie DVD i na stronie Biblioteki Cyfrowej WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielcach: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/doccontent?id=6362&dirids=1
  2. Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa Andrzeja Piskulaka 2009-2022. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach, Kielce, 2022, ISBN 978-83-60108-15-4. Opublikowana została w wersji książkowej, na płycie DVD i na stronie Biblioteki Cyfrowej WBP im. Witolda Gombrowicza w Kielcach: http://sbc.wbp.kielce.pl/dlibra/publication/50802/edition/50092

Informacje na temat działalności dziennikarskiej i literackiej oraz esej podsumowujący twórczość poetycką opublikowane zostały m.in. przez:

  • Prof. Jolantę Kępę– Mętrak, w książęce pt. „Ustawicznie czujni… o dziennikarzach regionu kielecko-radomskiego”, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, 2012, ISBN 978-83-7545-372-0
  • Prof. Jerzego Korey – Krzeczowskiego, w zbiorze esejów pt. „Jesteśmy zawsze znad jakiejś rzeki” zamieszczony w książce Powracam tutaj z własnej woli. Biblioteka Frazy, Rzeszów 2006, ISBN 83-920820-4-4.

Odznaczania, nagrody i wyróżnienia Edytuj

Odznaczenia państwowe i resortowe Edytuj

Nagrody Edytuj

Wyróżnienia w konkursach literackich i dziennikarskich Edytuj

  • Konkurs Poetycki „O Puchar Czarnoleskiego Miodu” w ramach VIII Radomskiej Wiosny Literackiej (1981) – II nagroda;
  • X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Świętokrzyską Lirę Poezji” (1983), II nagroda, nagroda, „Przemian”, nagroda publiczności.
  • Regionalny konkurs dziennikarski pn. „Ludzie z Kapitałem” zorganizowany przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego – Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2012) – wyróżnienie.

Linki zewnętrzne Edytuj