Andrzej Potocki (zm. 1610)

kasztelan kamieniecki

Andrzej Potocki herbu Pilawa (zm. 4 listopada 1610 roku) – kasztelan kamieniecki w latach 1607-1610, podkomorzy kamieniecki w 1606 roku, podczaszy kamieniecki w latach 1589-1604, rotmistrz królewski w 1595 roku[2], kalwinista.

Andrzej Potocki
Herb
Pilawa
Rodzina

Potoccy herbu Pilawa

Data i miejsce śmierci

4 listopada 1610
Guzow[1]

Ojciec

Mikołaj Potocki (zm. 1572)

Matka

Anna Czermińska

Żona

Katarzyna Buczacka-Tworowska
Zofia Piasecka

Dzieci

z Katarzyną Buczacką Tworowską:
Krzysztof Potocki
Jan Teodoryk Potocki z Zofią Piasecką:
Mikołaj Potocki
Stanisław Rewera Potocki
Jerzy Potocki
Jakub Potocki
Anna Potocka
Krystyna Potocka

Życiorys edytuj

Jego matką była Anna Czermińska. Brat Jakuba, Jana i Stefana.

Studiował w Lipsku w latach 1568-1569.

Poseł na sejm pacyfikacyjny 1589 roku z województwa podolskiego, deputat do traktatu bytomsko-będzińskiego[3].

Poseł na sejm 1590/1591 roku z powiatu kołomyjskiego[4].

W 1607 roku był posłem na sejm z województwa podolskiego[5].

Brał udział po stronie Zygmunta III w bitwie pod Guzowem, w której odniósł ciężkie rany, od których wkrótce umarł.

Jego małżonkami były Zofia z Piaseckich i Katarzyna z Buczackich-Tworowskich, córka Mikołaja. Dzieci (m. in.):

Przypisy edytuj

  1. Andrzej Potocki h. Pilawa (Srebrna) (ID: 2.581.54)
  2. Urzędnicy podolscy XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski, Janusz Kurtyka, Anna Sochacka. Kórnik 1998, s. 226.
  3. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 323.
  4. Posłowie ziemscy koronni 1493-1600, pod red. Ireny Kaniewskiej, Warszawa 2013, s. 337.
  5. Anna Filipczak-Kocur. Senatorowie i posłowie koronni na sejmie 1607 roku.Przegląd Historyczny”. 76/2, 1985, s. 296.

Bibliografia edytuj

  • Andrzej Lipski: Potocki Andrzej h. Pilawa (ok. 1553—1609). W: Polski Słownik Biograficzny. T. XXVII/4, zeszyt 115. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk 1983, s. 769–770.

Linki zewnętrzne edytuj