Andrzej Tęczyński (zm. 1588)

wojewoda krakowski i bełski

Andrzej Tęczyński herbu Topór (ur. ok. 1510, zm. 22 maja 1588) – magnat polski, wojewoda krakowski w latach 1581-1588, wojewoda bełski w 1574 roku, kasztelan bełski w 1569 roku, starosta hrubieszowski, starosta zatorski w latach 1582–1588, starosta oświęcimski w latach 1577–1583[1].

Andrzej Tęczyński
Herb
Topór
Rodzina

Tęczyńscy herbu Topór

Data urodzenia

ok. 1510

Data i miejsce śmierci

22 maja 1588
Warszawa

Ojciec

Andrzej Tęczyński

Matka

Anna Ożarowska

Żona

Zofia Dembowska

Dzieci

Gabriel,
Andrzej,
Agnieszka,
Jan Magnus,
Zofia,
Katarzyna
Izabela

Życiorys edytuj

Studiował na Uniwersytecie w Ingolstadt w 1564 roku[2]. Jako przedstawiciel Korony Królestwa Polskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku[3]. Był kasztelanem bełskim, później zaś kolejno wojewodą bełskim (od 1574) i krakowskim (od 1582). Dzierżył starostwa: zatorskie, oświęcimskie i hrubieszowskie. W 1573 roku potwierdził elekcję Henryka III Walezego na króla Polski[4]. W czasie bezkrólewia 1575 roku, po ucieczce Henryka Walezego z Polski był kandydatem szlacheckim do korony, jednak nie uzyskał poparcia Senatu[5]. W 1575 roku w czasie wolnej elekcji głosował na cesarza Maksymiliana II Habsburga[6]. Na zjeździe w Jędrzejowie w 1576 roku potwierdził wybór Stefana Batorego na króla Polski[7]. Był marszałkiem sejmiku kapturowego województwa krakowskiego w 1586 roku[8]. Był członkiem konfederacji generalnej zawiązanej 7 marca 1587 roku[9]. Podpisał pacta conventa Zygmunta III Wazy w 1587 roku[10]. W 1587 roku podpisał reces, sankcjonujący wybór Zygmunta III Wazy[11]. Brał udział w walkach z wojskami austriackimi osłaniając Kraków. Po jego śmierci ciało zostało sprowadzone z Zatora niedaleko Krakowa do Końskowoli, gdzie spoczywa w jednej z krypt kościoła farnego.

Rodzina i życie prywatne edytuj

Syn Andrzeja Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego i Anny Ożarowskiej. Był młodszym (przyrodnim) bratem Jadwigi i starszym (rodzonym) bratem Jana, Zofii i Anny. W 1569 poślubił Zofię Dembowską, z którą miał trzech synów oraz cztery córki:

Przypisy edytuj

 1. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI-XVIII wieku. Spisy. Oprac. Stanisław Cynarski i Alicja Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990, s. 266.
 2. Paweł Czaplewski, Polacy na studyach w Ingolsztacie, Poznań 1914, s. 103.
 3. Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 339.
 4. Świętosława Orzelskiego bezkrólewia ksiąg ośmioro 1572-1576, Kraków 1917, s. 150.
 5. Stanisław Płaza, Wielkie bezkrólewia, Kraków 1988, s. 71.
 6. Ewa Dubas-Urwanowicz, Koronne zjazdy szlacheckie w dwóch pierwszych bezkrólewiach po śmierci Zygmunta Augusta, Białystok 1998, s. 294
 7. Constitvcie Statvta Y Przywileie, Na Walnych Seymiech Koronnych Od Roku Pańskiego 1550. aż do Roku 1625. vchwalone, Kraków 1625, s. 246.
 8. Złota księga szlachty polskiej, r. XXV, Poznań 1903, s. 143.
 9. Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 233.
 10. Volumina Legum, t. II, Petersburg 1859, s. 248.
 11. Reces Warszawski Około Elekciey nowey krola Je[go] M[i]ł[o]ści Zygmunta trzeciego Roku Pańsk[iego] M.D. LXXX VII – Wyd. B, [b.n.s]
 12. Zbigniew Anusik, Dwa ostatnie pokolenia Tęczyńskich herbu Topór. Kilka korekt i uzupełnień dotyczących genealogii rodu, w: Przegląd Historyczny 111, 2020, 4, s. 727.
 13. Zbigniew Anusik, Dwa ostatnie pokolenia Tęczyńskich herbu Topór. Kilka korekt i uzupełnień dotyczących genealogii rodu, w: Przegląd Historyczny 111, 2020, 4, s. 728.

Bibliografia edytuj