Andrzej Tyszka (ur. 1 listopada 1934) – polski socjolog kultury, działacz opozycji w PRL, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

ŻyciorysEdytuj

Ukończył studia socjologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1969 do 2000 pracował w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W 1970 obronił pracę doktorską Zróżnicowanie kulturalne i społeczne w mieście powiatowym (studium o stylu życia) napisaną pod kierunkiem Antoniny Kłoskowskiej, w 1981 habilitował się na podstawie pracy Struktura społeczeństwa i kultura socjalistyczna. Jest autorem książek Olimpia i Akademia: szkice o humanistycznej treści sportu (1970), Uczestnictwo w kulturze:o różnorodności stylów życia (1971), Interesy i ideały kultury: struktura społeczeństwa i udział w kulturze (1987), Kultura jest kultem wartości: aksjologia społeczna - studia i szkice (1993), Żyjąc wśród leśnych ogrodów (2003). Socjologia dla patrzących z ukosa (2007).

W 1978 został członkiem-założycielem Towarzystwa Kursów Naukowych, był także jego wykładowcą. Internowany w stanie wojennym (od 13 grudnia do 22 grudnia 1981 w Białołęce, od 22 grudnia 1981 do 5 maja 1982 w Jaworzu, następnie otrzymał przepustkę, formalnie decyzję o internowaniu uchylono 13 lipca 1982).

BibliografiaEdytuj

  • Ryszard Terlecki, Uniwersytet Latający i Towarzystwo Kursów Naukowych. 1977–1981, wyd. Instytut Europejskich Studiów Społecznych, Kraków-Rzeszów 2000