Angiografia metodą rezonansu magnetycznego

Angiografia czasu przepływu (TOF) krążenia mózgowego (projekcja minimalnej intensywności, MIP) uwidaczniająca koło tętnicze mózgu

Angiografia metodą rezonansu magnetycznego[a], angiografia rezonansem magnetycznym, MRA (od ang. magnetic resonance angiography) – technika obrazowania metodą rezonansu magnetycznego służąca do nieinwazyjnej wizualizacji naczyń krwionośnych. Podstawowymi jej odmianami są angiografia czasu przepływu (TOF, od time of flight) i angiografia kontrastu fazy (PC, od phase contrast).

Angiografia czasu przepływuEdytuj

W tej metodzie, poprzez odpowiedni dobór sekwencji pomiarowej i czasów relaksacji, możliwe jest wzmocnienie sygnału pochodzącego od przepływającej krwi. Jednocześnie osłabiana jest intensywność sygnału od tkanek niebędących w ruchu.

Angiografia kontrastu fazyEdytuj

Wykorzystuje się fakt, że protony tkanek znajdujących się w ruchu charakteryzują się przesunięciem fazowym. W tej technice otrzymuje się mapy przepływu krwi. Intensywność obrazu zależy od prędkości przepływu.

Zobacz teżEdytuj

UwagiEdytuj

  1. Używana często nazwa „angiografia rezonansu magnetycznego”, będąca dosłownym tłumaczeniem z języka angielskiego, nie jest poprawna merytorycznie.

BibliografiaEdytuj